44 deltakere. Sol.

Turledere: Jan Svartebekk og Petter Mogens Oppegaard.

050607_rusle_0

44 Turgåere møtte opp på bygdetunet denne fine sommerdagen.

950607_rusle_00

Turleder Jan Svartebekk ønsker velkommen. Arrangementssjef Arne Østerby følger nøye med.

050607_rusle_5

Så bar det nedover i Enebakkdalen.

050607_rusle_1

Første stopp var ved Møllelia. Jan Svartebekk og Arne Østerby.

050607_rusle_3

Jan Svartebekk i samtale med arrangementssjef Arne Østerby, sokneprest Lars Inge Magerøy og Juul Sverre Stener.

050607_rusle_11

Det var en flott dag.

050607_rusle_2

Vidar Holstad (til høyre) i samtale med Rolf Solberg. Bak ham ser man Heidi Wattum.

050607_rusle_12

Arne Østerby hadde alt under kontroll.

050607_rusle_9

Neste stopp var nede ved Preståa. Jan Svartebekk forteller om hestejernbanen.

050607_rusle_18

Jan Svartebekk med Preståa i bakgrunnen.

050607_rusle_13

Børter elektrisitetsverk har vært i daglig drift siden det ble bygget i 1910 og produserer fortsatt strøm.

050607_rusle_10

Litt om elektrisitetsverket, før vi tok turen inn…

050607_rusle_7

De fremmøtte var svært interessert i den gamle kraftstasjonen.

050607_rusle_14

Her ser man seg omkring.

050607_rusle_15

Maskiner ble nøye iaktatt og diskutert.

050607_rusle_21

Det var svært god stemning.

050607_rusle_22

Jan Svartebekk fortalte litt om kraftstasjonens historiske betydning for Enebakk.

050607_rusle_17

Dette ble respektert!

050607_rusle_19

Gamle gjenstander ble fremvist.

050607_rusle_16

Inne i Børter elektrisitetsverk.

050607_rusle_6

Petter Mogens Oppegaard svarte på spørsmål fra interreserte turgåere.

050607_rusle_20

Neste stopp på turen var plassen Bauserud.

050607_rusle_4

Nede ved elva finnes det fortsatt rester etter sagbruks- og mølledrift.

050607_rusle_8

Vi fulgte vannrenna til Oppegaard oppover dalen.

050607_rusle_24

Ved Andersrud var det tid for kaffe og medbragt niste.

050607_rusle_23

Turleder Jan Svartebekk (til venstre) og arrangementssjef Arne Østerby var svært fornøyd med en vellykket rusletur.

Foto: Henning Bergersen

© Enebakk historielag 2007