ÆRESMEDLEMSKAP OG LEDERSKIFTE PÅ ÅRSMØTET 10. desember 2010

Avtroppende leder Henning Bergersen overrekker æresmedlemskapet til Håkon Tysdal. Foto: Gro Arneberg Thoresen.

37 stemmeberettigede medlemmer møtte frem i lagshuset Ragnhilds Rom til årsmøte i Enebakk historielag, torsdag 9. desember 2010.

Avtroppende leder Henning Bergersen ønsket velkommen og deretter ble man loset gjennom årsmøtesakene av styrets sekretær, Juul Sverre Stener. Willy Klein ble valgt til referent og Andreas Bøhler og Håkon Tysdal ble protokollvitner. Årsmelding 2010, Arbeidsplan for 2011 ble vedtatt av årsmøtet med noen tilføyelser.

Styret hadde ikke foreslått noen økning i kontingenten. Regnskap for 2010 og budsjett for 2011 ble også vedtatt. Eva Kristoffersen redegjorde.

Følgende styre ble enstemmig valgt for 2011.     Styret vil konstitueres over nyttår.

Leder: Amund Ruud, 1911 Flateby (Ny, 1 år)     Juul Sverre Stener, 1911 Flateby (Gjenvalg, 2 år)     Nils Butenschøn, 1914 Ytre Enebakk (Ikke på valg, 1 år igjen)     Heidi Wattum, 1912 Enebakk (Ikke på valg, 1 år igjen)     Mari Ringnes, 1912 Enebakk (Ikke på valg, 1 år igjen)     Willy Klein, 1911 Flateby (Ny, 2 år)     Inger Hilde Killerud, 1400 Ski (Ny, 1 år)

Varamedlem 1: Håkon Kjelstrup, 1914 Ytre Enebakk (Gjenvalgt, 2 år)     Varamedlem 2: Petter Mogens Oppegaard, 1912 Enebakk (Ny, 2 år)     Varamedlem 3: Nils Knagenhjelm, 1912 Enebakk (Ny, 1 år)

Revisor ble gjenvalgt for 1 år.

Ny valgkomite for 2011 ble Åse Killerud (leder), Esther Reiss og Henning Bergersen (ny). Vara: Eva Kristoffersen (ny).

Henning Bergersen, Eva Kristoffersen og Bjørnar Thoresen gikk ut av styret, etter henholdsvis 4, 7 og 4 år. Bergersen har sittet som leder de siste tre årene. Alle ble behørig takket for sin innsats. Det ble også Arne Østerby, som nå trer ut av valgkomiteen. Østerby var ikke til stede på årsmøtet.

Påtroppende leder Amund Ruud takker av Eva Kristoffersen etter 7 år i styret. 

Foto: Gro Arneberg Thoresen.

Årsmøtedelen ble avsluttet med at Håkon Tysdal ble tildelt æresmedlemskap i Enebakk historielag. Begrunnelsen for tildelingen var todelt. Tysdal har de siste ti årene vært svært aktiv i historielaget, gjennom et kontinuerlig og ustoppelig arbeid for utgivelse av lokalhistorisk litteratur, ikke minst arbeidet med bygdehistorien. Han har også vært en av de mest aktive foredragsholdere og turledere laget har hatt. Men først og fremst  er Håkon Tysdal mannen som har sørget for at Enebakk har et eget lokalhistorisk skrift – IGN.

Etter pausen med gløgg og kaker hadde skuespiller Roy Gudmundsen et humoristisk innslag om etableringen av ”Enebakks historiske lag” til stor jubel fra de fremmøtte.

Skuespiller og komiker Roy Gudmundsen underholder på årsmøtet. Foto: Henning Bergersen.

Nyutnevnt æresmedlem Håkon Tysdal holdt deretter et tankevekkende innlegg om forholdet til Romerike historielag, før Henning Bergersen gjennomførte en bildekavalkade over årene 2009 og 2010, samt en kort gjennomgang av sine tre år som leder.

Påtroppende leder Amund Ruud avsluttet kvelden med noen velvalgte ord.

… Tilbake til toppen