Kveldens årsmøte i Romerike historielag gikk av stabelen i svært ryddige former. Representanter fra de 17 lokallagene var samlet på kultursenteret i Lørenskog, hvor Lørenskog historielag var kveldens vertskap. Delegasjon fra Enebakk historielag var Åse Killerud, Henning Bergersen, Håkon Tysdal og Esther Reiss. Etter miljøvernsjef Bjørn Torps flotte foredrag om Lørenskog kommune gjennom tidene, var det servering av mat og kaffe.

Det nyvalgte styret i Romerike historielag består av leder Eivind Strømman (Skedsmo), Tom Halvorsen (Raumnes), Aud Siri Hønsen Huseby (Skedsmo), Ragnar Birkeland (Lørenskog) og Kolbjørn Sundby (Skedsmo). Vararepresentanter ble Terje Løken (Sørum), Kari Westbye (Fet), Narve Dahl (Høland) og vår egen Håkon Tysdal. På årsmøtet mottok Svein Sandnes (Blaker og Sørum historielag) hederstegn og Lene Skovholt (Rælingen historielag) ble utnevnt til æresmedlem for sin mangeårige innsats med lokalhistorien på Romerike.

Blaker og Sørum historielag hadde fremmet et forslag om å skille ut Historielagets Hus på Skedsmovollen som et eget rettsobjekt, som Romerike Historielag kan leie kontorplass av. Det ble ikke tatt stilling til dette spørsmålet på årsmøtet, da det i stedet ble fremmet et motforslag om å utsette saken til neste årsmøte. Dette forslaget fikk flertall. Les mer om forslaget fra Blaker og sørum historielag HER!
______________________________________________________________

KULTURMINNEVERNGRUPPA PÅ BEFARING I EKEBERGDALEN OG KIRKEBYGDA!
28. mai 2006

Medlemmer av kulturminneverngruppa var så heldige å få med seg Petter Mogens Oppegaard, Jan Svartebekk og Arne Østerby som guider på det som skulle bli en meget vellykket befaring i Ekebergdalen, Enebakkdalen og Kirkebygda. Turen startet med en kikk på branngravene på Klokkerudåsen. Derfra bar det videre innover i Ekebergdalen for å befare gamle arbeiderboliger fra fyrstikkfabrikkens dager. Her fikk vi formidlet verdifull kunnskap om bygninger og byggemetoder av Oppegaard, som også viste oss rundt på Fugli. Etter denne flotte runden i den innerste delen av dalen, gikk turen over til Kjempehaugen på Ekeberg – en av bygdas største gravhauger. Derfra guidet Østerby oss videre forbi de gamle plassene Skjønhaug og Stolpestad, til Holtop og Østenbøl. Etter en nærmere titt på den gamle plassen Krona, gikk turen ned i Enebakkdalen, der Jan Svartebekk (supplert av Oppegaard og Østerby) guidet oss opp langs elva til tuftene av plassen Andersrud. Denne befaringen er den andre av flere befaringer som kulturminneverngruppa gjennomfører i sommer. Bakgrunnen er todelt: Å kartlegge mulig truede kulturminner, samt å gjøre seg bedre kjent i bygda vår. Neste befaring blir i Ytterbygda, søndag 18. juni.

Foto: Henning Bergersen

Kulturminneverngruppa på sin andre befaring. Fra venstre: Jan Svartebekk, Vidar Holstad, Åse Killerud, Petter Mogens Oppegaard, Arne Østerby og Esther Reiss.

______________________________________________________________

ENEBAKK HISTORIELAG I ENEBAKK AVIS
26. mai 2006

Historielaget jobber i bredden for tiden og laget er representert med hele to artikler i denne ukens utgave av Enebakk avis. Klikk på bildene under for å lese artiklene i faksimileversjon.


______________________________________________________________

TUFTENE ETTER SOLLIA REDDET!
25. mai 2006


 Historielagets Esther Reiss, Åse Killerud og Rolf Solberg i full gang med sikringen av Sollia.

Etter en svært konstruktiv befaring på stedet med kulturminneverngruppa, ordfører Tore Tidemann og Block Watne sist fredag, er det nå enighet om at tuftene etter Sollia vil bli bevart for ettertiden. Det viste seg at kommunens plassering av Sollia på kartet var noe feilaktig og at en bevaring derfor vil medføre minimale endringer i den opprinnelige utbyggingsplanen. Block Watne har allikevel gått med på ytterligere justeringer for å kunne sikre de gamle tuftene. Enebakk historielag berømmer ordføreren for å tatt ansvar i denne saken og hans engasjement har vært helt avgjørende. Block Watne har på sin side også vist stor vilje til dialog og kommet med flere konstruktive løsninger. Vi takker også Østmarkas venner og deres leder Steinar Saghaug for verdifull bistand, blant annet for full støtte på lederplass i siste nummer av medlemsbladet «Nytt fra Østmarka». Sammen med Østmarkas venner og Fortidsminneforeningen håper nå Enebakk historielag at denne saken har vist viktigheten av å få på plass en kulturminneplan for Enebakk kommune.

Det vil neppe bli igangsatt arbeid i området der Sollia ligger sommeren 2006, men på oppfordring fra Block Watne har Kulturminnegruppa nå sikret området omkring Sollia med plastbånd, slik at det tydelig går frem hvor tuftene ligger.
_____________________________________________________________

OVERVELDENDE FREMMØTE PÅ HISTORIELAGETS RUSLETUR PÅ EKEBERG GÅRD
24. mai 2006

Hele 76 personer møtte i går ettermiddag frem til en regnvåt, men svært vellykket rusletur på Ekeberg gård og omegn. Det er lenge siden man har opplevd liknende oppslutning på en rusletur i historielagets regi. Særlig gledelig var det å se at så mange yngre folk var møtt frem. Turen startet på Ekeberg gård med en flott omvisning av Nils Klaveness, deretter guidet Arne Østerby oss omkring på eiendommen, før vi tok en spisepause. Etter maten ruslet vi opp på bygdeborgen, hvor vi fikk en interresant historisk innføring om bygdeborger av Arne Østerby. Arrangementsgruppa i Enebakk historielag var søkkvåte, men svært fornøyde etter den vellykkede turen.

 
_____________________________________________________________

ENEBAKK HISTORIELAG INVITERER TIL RUSLETUR PÅ EKEBERG GÅRD
22. mai 2006

Tirsdag 23. mai – kl. 18.00 inviterer Enebakk historielag til vårens rusletur på Ekeberg gård og omegn. Brukseier Nils Klaveness er omviser på gården, før vi rusler opp på bygdeborgen med Arne Østerby. Ta med kaffe og matpakke.
_____________________________________________________________

BYGDETUNGRUPPA «PRØVEKJØRTE» NY OMVISERGUIDE PÅ BYGDETUNET
18. mai 2006

Kveldens prøvegjennomkjørning av den nye omviserguiden på bygdetunet gikk etter planen og det påfølgende møtet med representanter fra kommunen og KOS-utvalget resulterte i mange gode innspill. I stedet for å holde åpent alle søndager i sommerhalvåret, konsentrerer man seg nå om å gi de besøkende et bedre og mer informativt møte med Enebakk bygdetun, ved å arrangere omvisninger på faste søndager. Ønsket er å gi de besøkende et riktigere tidsbilde av en middels stor gård i Enebakk omkring 1870. Startskuddet for den nye omviserguiden går søndag 18. juni. Mer om dette prosjektet og datoer for sommerens omvisninger på bygdetunet finner man på siden til bygdetungruppa.

Jan Svartebekk fra bygdetungruppa «prøvekjører» den nye guiden på bygdetunet. Lena Mjerskaug, Andreas Bøhler, Håkon Tysdal og Hans Guslund følger nøye med…
_____________________________________________________________

KULTURMINNEVERNGRUPPA PÅ VELLYKKET STRANDA-BEFARING!
16. mai 2006

Medlemmer av kulturminneverngruppa var så heldige å få med seg de lokalkjente Bjørnar Thoresen og Juel Sverre Stener som guider på det som skulle bli en lærerik befaring på Stranda sist søndag. Turen startet på plassen Kjendsli og fortsatte videre ned langs elva til Haugsdammen. Deretter gikk turen fra Strandaskolen, forbi Modelldammen og plassen Lia, ned til fabrikktomta ved Øyeren. Deretter opp igjen forbi Sundbysaga og butikken på Sundby, med en avstikker til stedet hvor Flatebygodset engang lå. Turen ble avsluttet med en flott omvisning hos Tore Sikkerbøl på Lille-Auen. Befaringen på Stranda er den første av flere befaringer som kulturminneverngruppa skal gjennomføre i sommer. Bakgrunnen er todelt: Å kartlegge mulig truede kulturminner, samt å gjøre seg bedre kjent i bygda vår. Neste befaring blir i Kirkebygda/Ekebergdalen, søndag 28. mai.


Kulurminneverngruppa på befaring. Fra venstre: Esther Reiss, Bjørnar Thoresen,
Åse Killerud, Vidar Holstad, Juel Sverre Stener og Rolf Solberg.

___________________________________________________________________

BYGDETUNGRUPPA OG PUBLISERINGSGRUPPA (BYGDEBOKKOMMITEEN) I MØTE MED KULTURKONTORET I KOMMUNEN
5. mai 2006

Gårsdagens møte mellom to av gruppene i Enebakk historielag og kulturkontoret i kommunen var svært positvt. Det ble gitt grønt lys for det nye omviseropplegget på bygdetunet, opptrykk av bind I, II og III av bygdeboka, samt signaler om å jobbe videre med utarbeidelsen mot en bygdebok bind IV.

Mer informasjon om det nye omviseropplegget på bygdetunet finner man på siden til bygdetungruppa. Mer informasjon om bygdebokprosjektet finner man på sidene til publiseringsgruppa.


______________________________________________________________________

FORTIDSMINNEFORENINGEN OG KULTURMINNEVERNGRUPPA
I POSITIVT MØTE MED ORDFØREREN!

4. mai 2006

Dagens møte mellom ordfører Tore Tidemann (H), representanter fra Fortidsminneforeningen og representanter fra kulturminneverngruppa i historielaget, var både positivt og oppløftende. Det var Fortidsminneforeningen på nedre Romerike som hadde tatt initiativet til møtet med ordføreren, med bakgrunn i foreningens og historielagets felles ønske om å få på plass en kulturminnevernplan for Enebakk kommune.
______________________________________________________________________

HISTORIELAGETS TEMAMØTE OMTALT I ENEBAKK AVIS
4. mai 2006

Forrige ukes temamøte på Holtop ble behørig omtalt i denne ukens utgave av  Enebakk Avis. Klikk på bildet nedenfor og les artikkelen.


_____________________________________________________________

ENEBAKK HISTORIELAG I ØSTLANDETS BLAD
3 . mai 2006

Enebakk historielag ble behørig presentert i dagens utgave av Østlandets blad. Representantene Esther Reiss, Henning Bergersen og Rolf Solberg forteller i artikkelen om lagets fokusering på kultrurminnevern, og om lagets nye gruppestruktur.