Medlemmer av kulturminneverngruppa var så heldige å få med seg Petter Mogens Oppegaard, Jan Svartebekk og Arne Østerby som guider på det som skulle bli en meget vellykket befaring i Ekebergdalen, Enebakkdalen og Kirkebygda. Turen startet med en kikk på branngravene på Klokkerudåsen. Derfra bar det videre innover i Ekebergdalen for å befare gamle arbeiderboliger fra fyrstikkfabrikkens dager. Her fikk vi formidlet verdifull kunnskap om bygninger og byggemetoder av Oppegaard, som også viste oss rundt på Fugli. Etter denne flotte runden i den innerste delen av dalen, gikk turen over til Kjempehaugen på Ekeberg – en av bygdas største gravhauger. Derfra guidet Østerby oss videre forbi de gamle plassene Skjønhaug og Stolpestad, til Holtop og Østenbøl. Etter en nærmere titt på den gamle plassen Krona, gikk turen ned i Enebakkdalen, der Jan Svartebekk (supplert av Oppegaard og Østerby) guidet oss opp langs elva til tuftene av plassen Andersrud. Denne befaringen er den andre av flere befaringer som kulturminneverngruppa gjennomfører i sommer. Bakgrunnen er todelt: Å kartlegge mulig truede kulturminner, samt å gjøre seg bedre kjent i bygda vår. Neste befaring blir i Ytterbygda, søndag 18. juni.

Befaring 2006

 

Kulturminneverngruppa på sin andre befaring. Fra venstre: Jan Svartebekk, Vidar Holstad, Åse Killerud, Petter Mogens Oppegaard, Arne Østerby og Esther Reiss.
Foto: Henning Bergersen