Dagens befaring med Block Watne på Kvernstua i Ytre Enebakk var svært lovende med tanke på en mulig bevaring av den unike plassen. Block Watne er grunneier og har med dette tatt initiativ til en god dialog i forkant av en fremtidig utbygging av området. Dersom kommunen nå følger opp det de tidligere har lovet ser Enebakk historielag lyst på den unike plassens fremtid.

Kvernstua 2006

Enebakk historielag hadde invitert Ole Jakob Holt med gårsdagens befaring

Holt er fagmann innenfor kulturminnevern og gamle bygningen

Foto: Henning Bergersen