Kulturminnegruppa i Enebakk historielag har i sitt innspill til kommuneplanen for 2007 – 2018, uttrykt bekymring for blant annet utbyggingsplaner i Maribråtlia i Ytre Enebakk. Kulturminneverngruppa beklager på det sterkeste at denne utbyggingsplanen fortsatt ligger inne i kommuneplanen og har med bakgrunn i dette besluttet å involvere seg sterkere i saken. Beboere i Solbergveien har allerede satt igang en prosess for å forsøke stanse utbyggingsplanene og kulturminnegruppa ønsker å gi sin støtte til dette. Dagens befaring i Maribråtlia bekreftet nemlig at dette er et område med stor tetthet av kulturminner og det ville være svært beklagelig dersom man velger å legge et boligfelt nettopp i et slikt viktig historisk område

bEF mARIBRÅTLIA 2006

Kulturminneverngruppa på befaring. Fra venstre: Nestleder Åse Kitterud, beboer i Solbergveien: Yvonne Sariberget og sekretær Esther Reiss.

Foto: Henning Bergersen