Amund nov 2011

Av helsemessige årsaker har leder Amund Ruud takket nei til gjenvalg som leder av historielaget i 2012. Ruud går av etter kun ett år i ledervervet og blir med dette den lederen av laget som har sittet kortest. Åse Killerud satt (i sin andre periode) også kun ett år (2007), men hadde da tidligere vært leder i perioden 1988 – 1997. Amund Ruud har imidlertid ikke tenkt å forlate styret i historielager og stiller til valg som styremedlem for to nye år.