VELKOMMEN TIL FOREDRAG OM ØSTMARKA

3. november 2011

Østmarka 3 11 2011

Kl. 19:00, Torsdag 3. november er det duket for høstens siste temamøte i Ragnhilds Rom.

Juul Sverre Stener tar oss med inn i Østmarkas skoger og forteller om historiske hendelser og steder.

Dette blir en kveld i skogens tegn.

Åpent for alle. Servering av kaffe og bakst.


11 (18)

            Juul Sverre tok oss med på en tur fra fra Flatebys ytterpunkt Cellolosefabrikken i øst og hele veien over til Bysetermåsan i vest.

 11 (19)

            Juul Sverre startet med skolehistorien på Stranda fjerding nemlig Vesle-Auen som ble reist av Johan Collet rundt 1808 og første lærer var Ole Jensen skolen hadde 50  – 70 barn.

 11 (2)

            Turen fortsatte i Flatebydalen med all den historie som ligger i vassdraget i denne dalen, så som sager, møller og ikke minst Flateby Cellulosefabrikk, og tilhørende befolkningsvekst og med dette også boliger,

 11 (20)

            Videre gikk turen til Ekebergdalen, dens skog og dens elv. Jølsen med sin industrialisering av dalen (fyrstikkfabrikk lampeolje) elven ga plass til, sager møller og senere kraftverk.

 

Vi var innom Holstad med sine nærliggende huler, videre til Østre og vestre Tangen under Ekeberg,  videre Tuggerud og Setra.

 

Vi kom så til Børtervannet  Forfoten med restene av Ragnhild Jølsens dikterhytte «Bjørnehytta»  Så drar vi litt nordover til Kåterudmåsan (litt syd for Norbysjøen) hvor det ble foretatt flyslipp  i siste verdenskrig 1945.

11 (8)

            Vi dro så lenger syd og havnet på Enebakks høyeste topp 374 m på sokkelesten hvor det var en brannvarslingsvarde, og et trig.punkt fra 1793.

           

            Hyttebråten. Nedlagt plass sør for Streifinn. Var vi innom den var i bruk fra ca 1840.Husmannsplass under gården Melgård, ca 2 km øst for plassen. I 1886 kjøpte husmannen som bodde her, Andreas Johnsen, ble overtatt av Haugstein gård ca 1960.

            Porsstranddammen. (Dammen) Ved sørøstre ende av vannet Påstrand (egentlig Porsstrand). Nedlagt plass som var i bruk fra 1850, muligens tidligere. Bebodd helt fram til 1977. Her lå også plassen Mariadammen som var i bruk fra ca 1850 til ca 1910. Navnet kommer av planten pors, en liten busk med luktkraftige blader. Både Porsstranddammen, Mariadammen og en tredje husmannsplass som lå her inne, var plasser under gården Sikkebø ute ved riksveien. De siste som bodde her var Anton og Josefine Andersen, og de hadde jord nok til ei ku og ei kvige.

11 (17)

Siste stopp på turen var Tonekollen som ligger ikke langt fra grensen mot Lørenskog. Tonekollen har kanskje Østmarkas beste utsikt, noe vi også fikk se flere bevis på..

 11 (15)

Etter en storslott reise gjennom Østmarka var det tid for en oppmerksomhetsgave til vår reiseleder gjennom den siste halvannen time med mange artige innslag av både humor og alvor.

 

 

Tekst:   Niels J. Knagenhjelm