Historielaget arrangerte 5. juni 2014 et vellykket temamøte på Holtop om stiftelsen «Hvite Busser».

Rune Gerhardsen

Styreleder Rune Gerhardsen

Anja Østegården

og markedsansvarlig Anja Østegården

fra Hvite Busser holdt hvert sitt engasjerte innlegg hvor de levende beskrev hva de Hvite Busser stod for og hvordan de arbeider.

Anledningen til at Hvite busser var invitert var et tidligere temamøte med  hvor tidsvitnet Samuel Steinmann fortalte om sine opplevelser i tyske fangeleire under krigen

1  2  3

Rune Gerhardsen var særlig opptatt av det han kalte «holdningsberedskap». Dette i motsetning til den konkrete fysiske beredskapen som har vært gjenstand for stor oppmerksomhet etter terroraksjonen 22. juli 2011. Vi i Hvite Busser arrangerer kunnskapsreiser som bidrar til å forebygge at ungdommer utvikler slike gale holdninger sa Rune Gerhardsen. Ellers fortale han mye om sin far, tidligere statsminister Einar Gerhardsen, og hvordan han opplevde årene i tysk fangenskap. Men Einar Gerhardsen fortalte aldri noe fra sine opplevelse i konsentrasjonsleirene så lenge barna var små. Det var først da Rune og hans bror ble voksne at de fikk vite hva faren hadde opplevd.

Gavesjekk Hvite busser

Temamøtet ble avsluttet med at historielagets formann Marit Busengdal overrakte en gave på kr 10.000 som historielaget har samlet inn til Hvite Busser.

Overrekkelse

Styreleder Rune Gerhardsen takket for gaven og ga samtidig historielaget honnør for et fint arrangement i flotte og særpregede lokaler.

Link til informasjonsfilm «Hvite Busser»

– Dette var siste temamøte før sommerferien, men til høsten blir det nye temamøter bl.a. om strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen.

Før den tid er det Olsok gudstjeneste på bygdetunet (27. juli) og Tur til Eidsvollsbygningen (4. oktober).