Flyttblokk Rausjø

Kulturminnegruppa på sin femte og siste befaring i Enebakk. Fra venstre: Vidar Holstad, Petter Mogens Oppegaard, Åse Killerud, Rolf Solberg og Esther Reiss.  Foto:  Henning Bergersen.

Medlemmer av Kulturminnegruppa gjennomførte den siste delen av sommerens befaringer med besøk i Rausjø. turen startet fra Bysetermosen og derfra fulgte vi vannet Svartoren innover, videre langs den gamle veien over Solhemsåsen til Sjelbreia, hvor vi tok en pause. derfra fulgte vi veien tilbake til Bysetermosen, og kikket på både plankeveien og flere dammer underveis. En avstikker opp til Bysetra og branntårnet på Kjerringhøgda, samt et besøk ved en utrolig flytteblokk inne i Rausjøskauen. Vi avsluttet med en runde nede i Rausjøgrenda, med befaring på de fleste plasser og tufter, samt en runde inne på den gamle skolen.

befaring_rausjo31

Befaringen startet fra demningen i enden av Svartoren, på grensen til Ski kommune.

befaring_rausjo29

Vidar og Rolf på «fergen» som brakte oss inn i vår egen kommune.

befaring_rausjo28

Petter Mogens og Åse får seg en god latter.

befaring_rausjo27

Vi fulgte stien over Solheimsåsen til Sjelbreia og det var tydelig at dette var mer enn en gammel sti.

befaring_rausjo26

På Sjelbreia var det mye folk. Den gamle husmannsplassen var tidligere skjenkestue for plankekjørerne. Eies i dag av Oslomarkas trekkhund klubb og er fortsatt bebodd.

befaring_rausjo25

En liten matbit på tunet til Sjelbreia.

befaring_rausjo24

Ved den gamle dammen langs Sjelbreiaveien.

befaring_rausjo22

Rolf på Bysetra.

befaring_rausjo23

Det gamle fjøset på Bysetra står ennå, men er i svært dårlig forfatning.

befaring_rausjo21

En liten avstikker opp på Kjerringhøgda for å kikke på der restaurerte brannvakttårnet.

 befaring_rausjo20

Dypt inne i Rausjømarka finner man denne flyttblokka. En utrolig opplevelse.

beffaring_rausjo4

Freden gikk videre ned i Rausjøgrenda og første stopp var Rausjø skole.

befaring_rausjo11

En liten pust i bakken.

befaring_rausjo13

Klasserommet i Rausjø skole.

befaring_rausjo12

Petter Mogens og Vidar på skolebenken.

befaring_rausjo10

Rett bak skolen ligger husmannsplassen Bråten.

befaring_rausjo9

Rolf inspiserer hagen.

befaring_rausjo7

Uthuset på Bråten står ennå.

befaring_rausjo6

På leting etter gamle hustufter.

befaring_rausjo1

Esther og Vidar ved tuftene etter plassen Høytomt.

befaring_rausjo2

Rett over Øvresaga lå «bygningen» som var hovedkvarteret til G. Kiær  Co.

befaring_rausjo3

«Bygningen» må ha vært et imponerende hus, etter størrelsen på grunnmuren å dømme.

befaring_rausjo14

Mellomsaga i Rausjø.

befaring_rausjo15

Vi fulgte gamleveien nedover mot Nersaga.

befaring_rausjo16

Nersaga i Rausjø.

befaring_rausjo17

Bjørnar på Nersaga var ikke hjemme, men vi tok en kikk på det flotte uthuset hans.

befaring_rausjo18

Dagen ble avsluttet nede ved Børtervannet. Esther demonstrerer den gode vannkvaliteten.

Foto:  Henning Bergersen

© Enebakk historielag 2006