40 fremmøtte.
Ordstyrer: Johan Ellingsen.
Foredragsholdere: John Arne Balto, Ole Jakob Holt & Christian Oppegaard.
Holtop 2006
Johan Ellingsen fra historielaget var kveldens ordstyrer og ønsket de 40 fremmøtte på Holtop velkommen.
Holtop 2006(1)
Kveldens første foredragsholder var John Arne Balto fra Fortidsminneforeningen. Han holdt et glødende innlegg i kulturminneverndebatten.
Holtop 2006(2)
Her forteller Balto om Fortidsminneforeningen og deres innsats med å bevare de norske stavkirker på 1800-tallet.

Christian Oppegaard holdt et frembragende innlegg om betydningen av å øke kunnskapen omkring bevaring av gamle bygninger, samt viktigheten av å finne praktiske løsninger. Han ga oss også en humoristisk og underholdende variant av historien om hovedbygningen på Børter gård.
Holtop 2006(3)
Ole Jakob Holt fra historielaget avsluttet kvelden med å vise en rekke konkrete eksempler på hvordan et gårdstun kan forandre seg over tid, dersom eieren ikke har et bevist forhold til bevaring. Han visste også flere lokale eksempler på bygninger som kan og bør bevares.
Holtop 2006(4)

Foto: Henning Bergersen
© Enebakk historielag 2006