Velkommen til temamøte i Ragnhilds rom.

 

Bygge opp en samling

Temamøte i Ragnhilds Rom: Hvordan bygge opp en samling?

Vi ser på rare snurrepiperier som kan være vanskelig å vite nytten av. Har du noen rare ting i skuffer og skap, ta det med, og vi ser på det sammen.  Mulighet også for taksering av ting du lurer på verdien av. Kveldens vert er Thorbjørn Hoel.

Fri entre

Kaffe Loddsalg

Åpent for alle!

Vellykket temamøte i Ragnhilds rom.

30.mars 2012

Av Amund Ruud

Bygge opp en samling 2

På historielagets fødselsdag, 29. mars, hadde vi Thorbjørn Hoel hos oss for å fortelle om det å bygge opp en samling. Tjue tilhørere, den harde kjerne, hadde møtt fram for å høre om det å være en samler, gleden og kunnskapsberikelsen som det kan gi en, og kanskje også det å tjene noen kroner på det. Han hadde med seg de rareste snurrepiperier som vi fikk høre om, og se på. De ble sendt rundt for at vi kunne komme med mer efter mindre kvalifiserte gjetninger om hvilken misjon gjenstanden hadde tjent. Noen hadde litt peiling, men for det meste måtte Thorbjørn gi oss fasiten, til almen forbauselse og latter fra oss tilhørere.

Mye av det han hadde med hadde sin anvendelse for over hundre år siden. Andre ting ikke fullt så gammelt, men kunne være fra fabrikker som ikke lenger eksisterte. Foredragsholder ble så overrakt den sedvanlige påskjønnelsen av lederen Mari, og Heidi’s bevertning med kaffe og bakst kunne fortæres, samtidig som loddsalget og derpå følgende trekning gikk sin gang. Praten og diskusjonen om de forskjellige gjenstander gikk livlig rundt bordene, for ikke alle ting fikk en endelig formålsfastsettese. Også vår arrangementssjef, og samler, Hakon fikk utfolde seg, og viste frem en del av sine ting.

Hele seansen gikk unna pået par timer, og det så ut til at alle hadde et hyggelig samvær.