2014 07 27 Olsokgudstj 1

Foto og tekst ved Hellik Hoff

   I henhold til tradisjonene ble det også i år holdt Olsokgudstjeneste på Enebakk bygdetun, dog med et nytt (lyd)element under gudstjenesten. Tidligere i sommer har historielaget nemlig fått til låns den gamle stabbursklokken fra prestegården. Den er nå midlertidig plassert på loftet i stabburet på bygdetunet. Dette i påvente av å få sin riktige plassering på toppen av stabburet i et eget klokketårn. Olsokgudstjenesten 27. juli var imidlertid en god anledning til å «prøvespille» litt på den nye/gamle klokken.

2014 07 27 Stabursklokken fra Prestegården b

 Sokneprest Jostein Tegner innledet da også dagen med å gjøre oppmerksom på at det for første gang ville det bli ringt i den «nye» stabbursklokken som innledning til Olsoksgudstjenesten. Klokken ville også slå de tradisjonelle 3 x 3 slagene ved avslutningen av gudstjenesten. Klokker for dagen var Ola Hansen som utførte klokker-gjerningen med stø hånd til menighetens fulle tilfredstillelse. Det var ingen tvil, denne klokka duger utmerket til gudstjenester !

2014 07 27 Sokneprest Jostein Tegner og organist Knut-Harald Rydning b

 Om lag 50 personer i alle aldre hadde funnet veien til bygdetunet i det fine sommerværet.

2014 07 27 Olsokgudstjeneste, stabburet i bakgrunnen med åpen loftsluke slik at den nye klokken skulle høres godt b

Alle deltok i gudstjenesten og den påfølgende rømmegrøt-servering. Deretter var det mulighet til å gjøre seg bedre kjent med bygninger og inventar på bygdetunet. Historielaget har bl.a. det siste året mottatt flere historiske plagg fra eldre mennesker i bygda. Det er bl.a. en eldre bunad, en bryllupskjole fra 1914, en del barnetøy fra begynnelsen av forrige århundre osv.

2014 07 27 Bunad som historielaget har mottatt som gave b 2014 07 27 Elise Ruuds brudekjole fra 5. mai 2017, også benyttet ved sølvbryllupet i 1942 b

Alt er nennsomt tatt vare på og i satt i stand av Heidi Wattum fra historielaget. Disse plaggene vil også være utstilt på bygdedagen i Enebakk som i år arrangeres lørdag 30. august.

 Men allerede søndag 24. august er det anledning til å få en «smak av pilegrimsvandring» i Enebakk.
 Sogneprest Lars Inge Magerøy har tatt initiativ til en vandring mellom Enebakks 2 store innsjøer. Turen går fra Brevik (Bermerud) ved Lyseren kl 10.30, over til Dalefjerdingen og Øyeren. Ved forsamlingshuset Granly blir det en kaffepause og litt program ca kl. 12 (mulig å komme direkte dit og bli med på resten av turen). Videre går turen til Sand gård ved Øyeren, ikke langt fra «vikingplassen». Der blir det mulighet for å få kjøpt mat, i regi av Frivillighetssentralen. Forfatteren Håkon Tysdal er med som kjentmann, ellers er «pilegrimsekspert» Tormod Berger med. Det meste av de 8 km går på vei, men noe på sti gjennom skogen.
 Det anbefales å møte ved Enebakk kirke kl.10.00, så vil det bli arrangert felles transport ned til Bermerud.

 Historielaget arrangement utover høsten er bl.a. en tur til Eidsvollsbygningen lørdag 4. oktober (fortsatt ledige plasser). Temamøtene på Holtop starter 6. november med tema «»Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid».

 Enebakk bygdetun eies av Enebakk kommune, men de fleste forbinder nok helst tunet med Enebakk historielag. Flere av historielagets stiftere var sterkt involvert i åpningen av tunet i 1948. Siden 1997 har Enebakk historielag hatt driftsansvaret for tunet gjennom en avtale med kommunen.