26 06 2008

Lørdag den 5. juli utgir historielaget historiens første IGN i fire fargers trykk. Det er imidlertid ikk bare fargene som er endret: Sidetallet har nok en gang økt, denne gangen til 36 sider. Opplaget har også økt og det trykkes nå 500 eksemplarer av IGN. Dette er også det første nummeret som er laget av den nye redaksjonen, bestående av Inger Hilde Killerud, Gro Arneberg Thoresen, Juul Sverre Stener og Henning Bergersen. Gro Arneberg Thoresen har intervjuet bokaktuelle Håkon Tysdal og dessuten anmeldt flere lokalhistoriske bøker. Dette er et ledd i historielagets fokus på lokalhistorisk litteratur i 2008. Vi mener det er viktig at lokalhistorien ikke blir liggende i arkiver, men blir gjort tilgjengelig – til glede for innbyggerne i Enebakk.