8 (22)

Guider var Rolf Solberg , Christian Brevig og Thorvald Ungersness. 33 pers. deltok på turen.

Turen startet på Ubberud gård hvor Christian Brevig og Rolf Solberg fortalte om gårdens historie fra den spede begynnelse i gammelnorsk tid, blant annet at den lå øde etter Svartedauen frem til 1500-tallet, da den ble ryddet på ny. I 1881 ble gården solgt til Enebakk kommune, som hadde pleiehjem og gamlehjem der i nesten hundre år. Dagens eier, Christian Brevig, kjøpte gården av Enebakk kommune i 1981.

Turen gikk så langs den gamle bygdeveien forbi stedene hvor husmannsplassene Roås og Dammen hadde ligget, før vi nådde Solli hvor vi hadde en liten stopp.  Her fortalte våre guider om plassen og aktiviteter som hadde foregått/foregikk her. Blant annet bruker nå skolegrupper den bratte fjellveggen bak Solli til å rappellere i.

Neste stopp var Bråten, en plass som ble bygget like før 1770. Fra 1983 har lokalavdelingen av Skiforeningen fått lov til å bruke hovedhuset til skistue og de har åpent hver søndag i skisesongen. Låven og fjøset er revet.

Turen gikk videre til Dal, en gard antagelig ryddet første gang før Svartedauen. Bygget opp igjen i 1790-årene. Nå står kun ei lønn igjen som tuntre og litt av muren etter  stuehuset.  I 1930 var det åpne jorder nedover hele området. Den gamle hovedveien fra Ubberud til Ski gikk forbi tunet.

Randi Petra og Thorvald Ungersness åpnet den gamle skogs/jakthytta (Stutebru) til matpausa og det passet bra, idet det akkurat hadde startet å regne. Her fikk alle 33 plass inne og hadde en koselig pause med orienteringer av eieren Thorvald Ungersness.

Etter matpausa fortsatte ferden forbi Stutebru-broen og ned Stutebrubekken frem til Steindammen.  En dam som ble bygget for ca 2-300 år siden og like fin i dag, som den dagen den ble bygget. Rett ned for dammen lå Rustad sag (Rustad v/Langen), ei oppgangssag som var flomvassag. Denne saga var i bruk allerede ved innkrevinga av den første sagskatten i 1610. I 1680-åra fikk den fortsatt betegnelse som “kvantumssag” med et tillatt årlig kvantum på 1000 bord. Det er få rester etter saga i dag

Her ble turen avsluttet.