Hallo til medlemmer i Ski Historielag

og til historieinteresserte i hele Follo

— velkommen til denne begivenheten —

Akershus Kulturvernråd

tildeler

 Bjørn Myrvoll

Gjertrudprisen 2014

Selve tildelingen skal skje kl 12

Sted: Waldemarhøy, i Ski sentrum

Vi sakser inn litt om selve prisen.

 Formålet med prisen er å uttrykke anerkjennelse overfor forvaltere av både materielle og immaterielle kulturminner for det verdifulle arbeidet som er utført, samt å stimulere andre forvaltere av materielle og immaterielle kulturminner til pietetsfullt å verne om og videreføre kulturarven. De materielle kulturminnenes kan være så mangt: bygninger, gjenstander etc. Man bør legge vekt på noe som er utbedret eller vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi. For de immaterielle kulturminnenes vedkommende bør prisen gis til en person/institusjon som

har utmerket seg spesielt på å ta vare på gamle tradisjoner som f eks håndverk og muntlige tradisjoner, og har maktet å formidle dette. Prisen består av et diplom samt kr 20 000. Gjennom pressen gjøres allmennheten kjent med prisvinnerne og det arbeid som er utført av dem.

 

Innstillingen til prisen fra Ski Historielag.

 

Bjørn Myrvoll har i flere 10-år arbeidet i Ski Historielagog Ski Lokalhistorisk arkiv / Ski bibliotek med saker som omfattes av grunnlaget for kulturvernprisen.

Han har gjort et betydelig nybrottsarbeide i registrering av

– gamle (glemte) husmannsplasser i kommunen.

– oppklare gamle hulveier og ledene til oldtids/kongeveiene.

– gravhauger og gravminner.

Hans arbeid med registreringen er mye av grunnlaget for kartverket over fornminner i kommunen.

Han har vært og er fortsatt motoren i en langvarig prosess for innsamling av gamle fotografier fra private gjemmer og loft i hele kommunen med oppsøking, avfotografering, undersøkelser og identifisering. Bildene er registret og scannet (av Akershusmuseet) og tilgjengelig via Lokalhistorisk arkiv i Ski, et arkiv som dels ble opprettet for å gjøre bl.a. bildene tilgjengelig på nettet for publikum.

Han har arbeidet med stadfestelse og lokalisering av Widerøbildene som gjelder Ski-området.

Innsamling av ulike historiske dokumentasjoner.

Representert historielaget i bibliotekets brukerråd.

Flerfoldige kåserier over temaene han har arbeidet med.

En resursperson med stayerevne over tid.

Bjørn Myrvoll mottok Ski kommunes kulturpris (2004) for sin innsats.

Myrvoll er i dag pensjonist.

 

Bjørn ble i 2002 tildelt æresmedlemskap i Ski Historielag for sin innsats i laget.  Han har vært motoren for, og gjort mesteparten av det praktiske arbeidet, for innsamling av ca 7.000 fotos fra vår lokalhistorie.

 

Gjertrudprisen deles ut med en pris i hver region,

her er alle vinnerne og forslagstillere:

For Follo: Bjørn Myrvoll, foreslått av Ski Historielag.

For Romerike: Fetsund Lenseteater, foreslått av Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.

For Vestregionen: Jan Martin Larsen, foreslått av Asker og Bærum Historielag

 Det er Ski Historielag som står for arrangementet. Det blir taler, hurrarop, og enkel servering med kringle, sjokoladekake, kaffe og te…

Du er selvfølgelig tilstede.

 

Vi sees…..  hilsen Ski Historielag