Befaring Durud 2007

Historielaget på befaring ved boplassen på Durud. Fra venstre: Åse Killerud   (leder i Enebakk historielag), Anne Traaholt (arkeolog i Akershus fylkeskommune), Ivar Ola Opheim (journalist i Enebakk avis), Jan Holte-Karlsen (kommuneplanlegger), Esther Reiss (kulturminneverngruppa i Enebakk historielag) og Kjartan Fønstelien (spesialkonsulent arkeologi, Akershus fylkeskommune). Foto: Henning Bergersen.

Tirsdag 15. mai var kulturminneverngruppa på befaring sammen med Enebakk kommune, Enebakk avis og Akershus fylkeskommune. Bakgrunnen for befaringen var å ta en nærmere titt på funnstedet ved Durud, hvor man i 1999 fant en steinøks datert 10 000 år tilbake i tid.Funnstedet ved Durud er trolig blant de fem eldste vi har her i landet og eldre enn både Nøstvedt i Ås og Stunner i Ski. Etter befaringen var alle parter enige om at det nå er på tide å sette større fokus på dette fantastiske funnet.