STYRET FOR 2010 ER PÅ PLASS

 Styret 2010

 Det nye styret: Fra venstre bak: Sekretær Juul Sverre Stener, styremedlem Nils Butenschøn, nestleder Amund Ruud, 1. vara Bjørnar Thoresen, 3. vara Willy Klein, kasserer Eva Kristoffersen. Foran: Styremedlem Heidi Wattum, styremedlem Mari Ringnes, leder Henning Bergersen. 2. vara Håkon Kjelstrup var ikke til stede under fotografering. Foto: Gro Arneberg Thoresen.

Et nytt og dynamisk styre for 2010 kom på plass under konstituerende styremøte lørdag 15. januar. Henning Bergersen går nå inn i sitt tredje år som leder for Enebakk historielag. Ny nestleder etter Esther Reiss (som gikk ut av styret på årsmøtet) er Amund Ruud fra Stranda. Han har flere år bak seg som slektshistorisk kontakt i laget, og går nå inn i rollen som nestleder. Ruud blir lagets første nestleder fra Stranda. Juul Sverre Stener fortsetter som sekretær og Eva Kristoffersen fortsetter som kasserer. Nye styremedlemmer etter Svenn Johansen og Åse Killerud (som begge gikk ut av styret på årsmøtet) er Mari Ringnes og Heidi Wattum. Willy Klein fra Stranda overtar som 3. vara etter Inger Anne Steffensen. Fire av styrets ti medlemmer kommer nå fra Flateby, tre kommer fra Ytre Enebakk og tre kommer fra Kirkebygda.

Rapportører for lagets grupper kom også delvis på plass under møtet. Juul Sverre Stener fortsetter som rapportør for kulturminnegruppa og Åse Killerud fortsetter som rapportør for skolegruppa og som ekstern kontakt. Amund Ruud fortsetter som slektshistorisk kontakt og Inger Hilde Killerud som rapportør for arkiv og minneinnsamlingsgruppa. Henning Bergersen overtar som rapportør for publiseringsgruppa etter Esther Reiss og arrangementsgruppa får i 2010 delt rapportøransvar mellom Eva Kristoffersen og Mari Ringnes. Nils Butenschøn overtar som rapportør for husgruppa etter Heidi Wattum. Etter møtet gjenstår det å få på plass ny rapportør for bygdetungruppa etter Svenn Erik Johansen. Det vil i 2010 bli foretatt større endringer på bygdetunet og i bygdetungruppa. Dette vil bli tema på et ekstraordinært styremøte senere i vinter.

Satsningsområder for Enebakk historielag i 2010 vil være kulturminnevern, lokalhistorie i skolen, videreutvikling av Enebakk bygdetun og arbeid med Vesle-Auen på Flateby. I tillegg vil Enebakk historielag i 2010 utgi lokalhistorisk litteratur og starte opp ryddeprosjekt av tuftene etter gamle husmannsplasser.

Styret i 2010:

Leder Henning Bergersen, Gol
Nestleder Amund Ruud, Flateby
Sekretær Juul Sverre Stener, Flateby
Kasserer Eva Kristoffersen, Kirkebygda

Styremedlem Nils Butenschøn, Ytre Enebakk
Styremedlem Heidi Wattum, Kirkebygda
Styremedlem Mari Ringnes, Kirkebygda

Varamedlem 1: Bjørnar Thoresen, Flateby
Varamedlem 2: Håkon Kjelstrup, Ytre Enebakk
Varamedlem 3: Willy Klein, Flateby