Årsmøte 2006

Tirsdag 12. desember kl. 19.00 er det duket for årsmøte i Enebakk historielag. Årsmøtet holdes i år på Holtop i Ekebergdalen. Valglkomiteens innstilling, regnskap, saksliste og årsrmelding for 2006 er allerede sendt ut til samtlige medlemmer. Dessverre falt forslaget til vedtektsendring ut av denne forsendelsen, men forslaget vil bli ettersendt til alle medlemmer i uka som kommer. Man kan også laste ned alle dokumenter her.

Årsmelding 2006
Forslag til reviderte vedtekter
Valgkomiteens innstilling til styre for 2007
Saksliste til årsmøtet 2006

Etter årsmøtet blir det kaffe, gløgg og juleknask. Henning Bergersen vil vise en lysbildekavalkade over lagets aktiviteter i 2006 og Åstrid Holtop og Mikael furulund vil stå for den musikalske underholdningen. Vel møtt!

ROLF SOLBERG UTNEVNT TIL ÆRESMEDLEM PÅ ÅRSMØTET

Rolf Solberg 2006

 Æresmedlem Rolf Solberg med det flotte diplomet, laget av Enebakk-kunstneren Viggo Karlsen. Foto: Henning Bergersen.

Rolf Solberg (79) ble på historielagets årsmøte på Holtop 12. desember høytidelig utnevnt til æresmedlem i Enebakk historielag. Solberg har gjennom snart 30 år vært en av de mest sentrale personer i laget, ikke minst på grunn av sitt glødende engasjement for lokalhistorien i Ytterbygda. Solberg har siden 1988 vært en pådriver for lagets populære rusleturer og har selv ledet en rekke av disse, senest i august 2006, når han sammen med Harald Brekken guidet en rusletur langs Kvernstubekken. Solberg har også vært en sentral person på bygdetunet – både når det gjelder innsamling av gjenstander og som omviser for skoleelever. De siste årene har han også vært en populær guide på Viksaga. Solberg har også jobbet med merking av gamle husmannsplasser og holdt flere foredrag på lagets temamøter. Han satt som styremedlem i perioden 1993 – 1997 og var selvskreven sermonimester på lagets store 40 års feiring i 1995. I tillegg har han vært medlem av lagets arrangementskomite i en årekke. Det siste året har Solberg vært mer aktiv enn noensinne, ikke minst som drivkraften bak prosjektet ved Tangenelva og som svært aktiv medlem av den nye kulturminneverngruppa. Personer som Rolf Solberg er selve livsnerven i et historielag og en stor inspirasjon for yngre lokalhistorie-entusiaster. Lagets avtroppende leder Andreas Bøhler fremhevet ved overrekkelsen Solbergs usedvanlige engasjement og innsatsvilje for lokalhistorien i Enebakk gjennom snart 30 år.

Rolf Solberg er lagets andre nålevende æresmedlem, ved siden av Åse Killerud, som ble utnevnt på lagets 50 års jubileum i oktober 2005.

VALGET FOR 2007:

Åse Killerud ble på årsmøtet valgt til ny leder i Enebakk historielag og avløser dermed Andreas Bøhler, som går av etter å ha sittet som leder siden 2004. Åse Killerud var også leder for Enebakk historielag i perioden 1988 – 1997 og har sittet kontinuerlig i styret siden 1982. Dette må derfor kunne sies å være et aldri så lite «comeback» for Åse. Hun har forøvrig vært en svært sentral person i laget også i 2006, både som nestleder og som rapportør til styret for den nye kulturminneverngruppa. Avtroppende leder Andreas Bøhler ønsket ikke å stille til valg for en ny periode som leder, men vi håper allikevel han vil fortsette sitt flotte arbeid på bygdetunet. Andreas Bøhler ble takket for sin innsats som leder gjennom tre år og som styremedlem siden 2001.

Det nyvalgte styret for 2007 består foruten Åse Killerud av; Svenn Johansen, Esther Reiss, Lena Mjerskaug, Arne Østerby (nyvalgt, for 2 år), Eva Kristoffersen (ny periode, 2 år) og Henning Bergersen (nyvalgt, for 2 år). Vararepresentanter er Egil Thoresen (1. vara), Juul Sverre Stener (nyvalgt, 2. vara, for 2 år) og Bjørnar Thoresen (nyvalgt, 3. vara, for 2 år). Det nye styret vil konsituere seg selv på sitt første møte etter nyttår.

Håkon Tysdal var eneste styremedlem, som ved siden av Andreas Bøhler, gikk ut av styret. Tysdal har sittet som styremedlem siden 2002. Både Håkon Tysdal og Andreas Bøhler ble behørig avtakket med blomster og rosende ord.

Ny valgkomite kom også på plass. Den består av Leif Bøhler, Rolf Solberg (nyvalgt for 2 år), Håkon Tysdal (nyvalgt for 2 år) og Ole Jakob Holt (vara, valgt for 1år)

Årsmøtet valgte Ivar Vardeberg til revisor for 2007.

På årsmøtet var det reviderte forslaget til vedtekter for Enebakk historielag oppe til avstemming og ble, etter noen kosmetiske endringer, enstemming vedtatt. De reviderte finner man HER, eller ved å klikke lenken på menyen til venstre.

Etter årsmøtet var det servering av kaffe, utlodning og underholdning ved Mikael og Astrid. Til slutt viste Henning Bergersen lysbilder fra aktiviteter i året som er gått.