befaring i Enebakk 2006

Yvonne Sariberget, Rolf Solberg og Åse Killerud i Maribråtlia.

Foto: Henning Bergersen.

Akershus Fylkeskommune var i dag på befaring i Enebakk, for å se nærmere på utbyggingsområdet Maribråtlia og husmannsplassen Kvernstua i Yter Enebakk. Historielaget er evært glade for at fylkeskommunen viser interesse for vårt engasjement i disse to sakene og venter nå spent på konklusjonen etter dagens befaring. Historielaget vil å sette fokus på å få stanset den planlagte utbyggingen i Maribråtlia – et historisk viktig område med flere automatisk fredede kulturminner.