Kulturminne 2007

Denne våren starter et samarbeidsprosjekt mellom Ytre Enebakk skole, Akershus fylkeskommune, Kulturtjenesten i Enebakk kommune og skolegruppa i Enebakk historielag. Prosjektet er en del av den kulturelle skolesekken og Enebakk er den andre kommunen i landet som går i gang med dette – etter Ski kommune. En 5. klasse på Ytre Enebakk skole er med på å gjøre i stand kulturminnet på Bjerkehaugen – et gravfelt fra jernalderen. De skal bli kjent med gravfeltet, beskrive hvordan det ser ut nå og være med å rydde området. Prosjektet er en del av den kulturelle skolesekken – kulturarv. Arbeidet fortsetter neste skoleår, sammen med arkeologer, kommunen, historielaget og fylkeskommunen.