har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: 2013

Program for 2013

Torsdag 7. mars,  kl. 18:30.

Temamøte på Holtop «Et møte med en skattejeger»

Et dypdykk i fenomenet metallsøkning med Per Kristian Sibe.

Torsdag 14. mars,  kl. 18:00.

Ekstraordinært årsmøte 2012

Sak: Det endelige regnskapet for 2012.

Torsdag 11. april,  kl. 18:00.

Temamøte på Ignabakke «Fange nr 79 231 forteller»

Samuel Steinmann er den eneste gjenlevende nordmann som ble deponert med slaveskipet DS Donau og overlevde tilintetgjørelsesleieren Auschwitz under andre verdenskrig. Torsdag 11. april kommer han til Enebakk for å fortelle sin historie.

Torsdag. 30. mai, kl 18:00

Temamøte i lagshuset «Slektsforskning»

Vår slekts ansvarlig Amund Ruud og arkivsjef Niels J. Knagenhjelm gir en innføring i hvordan man skal starte når man vil granske slekta.

Søndag 9. juni

Plankemarsjen 2013.

Søndag 16. juni kl. 14:00

Rusletur i Ekebergdalen

Turledere er Arne Østerby med venner.

Rælingen historielag er spesielt invitert, men turen er åpen for alle.

Søndag 7. juli  kl. 12:

Åpen dag på Enebakk bygdetun.

Guider er Håkon Tysdal, Arne Østerby og Kjell Hovde.

Søndag 28. juli kl. 10:00

Olsokgudstjeneste og åpen dag på bygdetunet.

Guider er Arne Østerby og Heidi Wattum.

Søndag 11. august  kl. 13:00

Rusletur på «Feriehjemmet Stein og Jord» i Ytterbygda.

Turleder er Liv Bjærknes.

Lørdag  7. september  kl. 11:00

Bygdedagen 2013.

September.

«Rusletur»

Torsdag 24. oktober  kl. 19:00

Temamøte på Holtop «Jens Bjørneboe i Enebakk»

Foredrag ved Marianne Bjørneboe.

November

Temamøte på Holtop

 

 

07/11-2013 Ignabakke har brent ned til grunnen

Ignarbakke

17.mai 1939 inter

17. mai 1939 på Ignabakke

Det er med stor sorg vi har fått vite at  Ignabakke i Kirkebygda brant ned til grunnen i natt. Vi sender våre tanker til eier. Med dette har et kulturelt samlingspunkt og et viktig kulturminne gått tapt. Ignabakke sto ferdig i 1928 og har siden den gang huset utallige arrangementer. Historielaget har gjennom årene også vært en flittig bruker av huset. I 2005 feiret vi våre 50 år der, da vi var vertskap for årsmøtet i Romerike historielag i 2007 var Ignabakke det naturlige sted. Vårt siste arrangement på Ignabakke var da Samuel Steinmann trakk fullt hus i april i år.

Foto:  Enebakk historielags arkiv.

 

23/10-2013 Temamøte «Bjørneboe i Enebakk»

Marianne Bjørneboe

På Holtop den 23/10-2013 er det duket for en reise tilbake til Ekebergdalen på 1960-tallet.

Marianne Bjørneboe forteller om sin barndom i Enebakk og sin far, forfatteren

Jens Bjørneboe’s

tid i Enebakk. kanskje vi får høre litt om Ragnhild Jølsen også??

7/9-2013 Bygdedag

 

Bygdedagen 2013 ble holdt på området fra det gamle herredshuset og til og med Ignabakke.

Plakat bygdedag 2013

 

Bygdedag 13 (4)

Bygdedag 13 (3)

Bygdedag 13 (5)

Her ser vi standen til Enebakk avis og Gunnleik er som alltid klar med kameraet

Bygdedag 13 (6)

Bygdedag 13 (1)

Musikken gjør seg klar.

Bygdedag 13 (12)

Folk begynner å samles på bygdetunet.

Bygdedag 13 (8)

Uten for Ignabakke ser vi demonstrasjon av microfly.

Bygdedag 13 (14)

Tilbake på bygdetunet. Gro kjøper vaffel mens Heidi står for stekingen.

    Bygdedag 13 (20)

Godt å ta en liten pause og nyte solen.

Bygdedag 13 (23)

Ponni ridning blir det også tid til.

24/8-2013 Besøk fra Søndre Aker historielag

August 2013: Tur til Enebakk

Mariakirken Enebakk Kirke Rolf Solberg

Foto: Lars Alldèn

Historietur til Enebakk fant sted lørdag 24. august 2013. 32 personer var med på den vellykkede turen. I bussen utover fortalte formannen vår, Lars Alldén om Enebakkveiens tilblivelse og om ferdselen langs denne veien. Her kjørte bøndene i Enebakk varer inn til Christiania; til Ankertorvet , Youngstorvet og Kirkeristen. Slaktedyr ble fraktet levende til slakteriene i Ekebergskråningen, kjøttet måtte jo være ferskt når det ble solgt i byen.

På Våg i Ytre Enebakk ble vi møtt av Rolf Solberg fra Enebakk historielag, som viste oss rundt i den lille tømmerkirken Mari kirke fra 1700-tallet. Kirken har ikke navn etter Jomfru Maria, men etter den velstående Maren Kamp, som finansierte byggingen av kirken.

Under kaffen på Vågsenteret  fikk vi høre om Thranebevegelsen, som i Enebakk fikk stor oppslutning. Det sies at hver tredje voksne mann var medlem av arbeiderforeningen i 1850. Så var det da også 300 husmenn i bygda!

En entusiastisk Kjell Matheussen tok i mot og guidet oss i Enebakk kirke, en flott steinkirke fra 1104. Denne kirken er blant de best bevarte av våre middelalderkirker, da den aldri er blitt skadet, f.eks. i brann, og aldri modernisert. Vi fikk bla historien om Enebakkmadonnaen fra 1200-tallet som nå befinner seg på Historisk museum.  Kirken har kopien.
Rolf Solberg som viste oss Mari kirke, er oppvokst i bygda og har slekt her mange generasjoner  bakover, så han kunne fortelle en rekke historier om livet i gamle dagers Enebakk. Han tok oss med inn til Vik-saga: en modell av tømmerkjøringen og saga, alt bygget opp av håndskårede figurer og bygninger, laget av Johan Østvåg. Mange forbinder  Enebakk-bygdene nettopp med trevirke og plankekjøring.

Bygda er også kjent for sine storgårder, og disse hentet jo sin rikdom fra skog-og sagbruk virksomhet.  Middagen ble inntatt i Enebakk historielags bygning på storgården Bjerke, i det som kalles Ragnhilds rom. Her hadde kunstneren Ragnhild Butenschøn sitt atelier fra 1949. Vi var også innom kommunens kunstsamlinger og så hennes skulpturer, og verker av billedkunstneren Erling Enger.

Til slutt må også nevnes forfatteren Ragnhild Jølsen, som bla er kjent for sine kvinneskildringer.  Hun kom fra en gammel Enebakk-slekt. Hennes far må kalles en industripioner. Jølsen har også skrevet om faren og hans fyrstikkfabrikk i romans form. Rundt fabrikken var et yrende liv på slutten av 1800-tallet, men i dag er det få spor av virksomheten. Men Ragnhild Jølsens litteratur lever videre!

Ellen Nygaard.

16/6-2013 Rusletur i Ekebergdalen

 IMG_3597

Turen startet på parkeringsplassen utenfor Enebakk kommunehus. Etter hvert samlet det seg 34 kulturhistoriskinteresserte personer av begge kjønn og i alle aldre. Til og med været stilte med sin gode side til tross for dystre spådommer.

IMG_3598

Etter en kort introduksjon av dagens planlagte innhold, startet det hele med en introduksjon av Enebakk Kirke, og vi fikk vite at den var en av de eldste steinkirkene i Norge, og litt om de omfattende reparasjoner den har gjennomgått i senere tid.

IMG_3600

Neste stopp var prestegården, hvor vi fikk vite om ca. opprinnelses år, husmenn, og dagens bruk av gården.

Pikengbekken

Turen gikk så ned til Pikengbekken  som her renner ut i Igna og hvor vi fikk vite om elven Igna. Samt bedehuset «Sanitetens hus» med sitt folkebad, dette var også fest/samlingslokale.

IMG_3604

Deretter gikk turen til «Nesset» dagens brannstasjon som tidligere var et emaljeverk som produserte vaskeservanter, og senere har huset både ungdomsklubb og motorklubb.

Østenbølbrua2Østenbølbrua

Neste stopp var Østenbølbrua som er oppkjørsel til Østenbøl, Roligheten, Holtop og Finstad. Det ble også fortalt litt om melkerampa som sto her og var samlingspunkt for barna og ungdommen. Her leste Astrid Holtop opp to dikt for oss.

IMG_3610

Neste stopp var «Rignes av Østenbøl» hvor elva i tidligere tider hadde gått bakenom.

Turen gikk så videre til Elverum som i tidligere tider hadde vært landhandel, med Nybrua like ved.

IMG_3613

Nyborg hvor det hadde stått en bitte liten kiosk, på ca 1 x 1 meter. Det sies at en gang hadde en gjeng ungdommer veltet kiosken, men neste dag var de ikke sene om å sette den opp igjen, dette var jo en samlingsplass for folket i dalen.

Det ble også vist frem hvor datidens badeplasser (les kulper) lå.

IMG_3621 IMG_3619

Så kom vi frem til Brua opp til Ekeberg, her hadde vi med oss Solberg som hadde vært med på å restaurere brua til den stand den er nå, tidligere hadde det vært en trebru der.

IMG_3627

Vi gikk så opp til Ragnhild Jølsens minnebauta, der leste Astrid noen dikt for oss.

Sandbakken

Videre gikk turen opp til snuplassen, Sandhaugen, slutten av Ekebergdalen og begynnelsen på Børterdalen. Her fikk v vite at det hadde ligget en stor fyrstikkfabrikk under ledelse av Jølsen, fabrikken brant flere ganger og ble nedlagt i 1888. og produksjonen ble flyttet til Bryn i Oslo.

Jølsen startet også en tyrioljeproduksjon oljen ble brukt i oljelamper ,men på den samme tid hadde amerikanerne startet opp produksjon av parafin som var mye bedre og rimeligere, så Jølsen måtte gi opp sin produksjon og gikk etter hvert konkurs.

På vei til MatpauseNorderhaug

Da var det tid for en tur opp til Norderhaug hvor det vanket kaffe og kaker og en deilig pause i solen.

 IMG_3650 IMG_3655

Etter pausen fortsatte vi til Øvre solbakken hvor vi fikk lov til å komme inn, for

IMG_3660

å se Ragnhild Jølsens arbeidsrom, som lå vendt vekk fra Ekeberg, som ga henne vonde minner.

IMG_3665

Etter en kort stopp ved bedehuset Nordby bar det videre til

Gravfeltet på Klokkerudåsen 2

gravhaugene ved Klokkerudåsen hvor det befinner seg graver fra jernalderen,

som var siste stopp på turen.

Snart fremme

Vi gikk i samlet tropp tilbake til parkeringsplassen ved kommunehuset hvor vi alle gikk hver til sitt,

alle med ulike opplevelser under turen, som må sies å være meget vellykket.

All ære til våre omvisere

Tekst: Niels J. Knagenhjelm

Foto: Niels J. Knagenhjelm
© Enebakk historielag

30/5-2013 Temamøte «I slektsgranskningens tegn»

Amund og Niels 2013

Torsdag kl 18:00 har vår slektssjef Amund Ruud fått med seg arkivsjef Niels J. Knagenhjelm.

De tar oss med på en helaften i slektsgranskingens tegn.

Lagshuset, Bjerkalleen 8, 1914 Ytre Enebakk.

Møtet er åpent for ale!

Gratis entre. Kaffe, bakst og loddsalg i pausen.

Kaffespleis Kr. 40,-

Slektsforskning, slektsgransking, ættegransking, genealogi – er en hobby med mange navn, både på den ene eller andre måten. Hvem har ikke en gang iblant undret seg over sitt biologiske opphav, de som ble borte før en selv rakk å lære dem å kjenne, og som kanskje allerede har for oss i navnlig glemsel? Og hvor mange har ikke forsøkt likevel å oppnå kjennskap til dem, gjennom denne fritidsyssel? Slektsforskning appellerer til unge som gamle og er både lærerikt og spennende. Dessuten bestemmer man selv hvor mye tid og arbeid man ønsker å legge i det, og hvor langt man ønsker å strekke seg i tid og rom.

Som andre hobby sysler, kan man også i slektsforskningen støte på hindre som gjør det vanskelig å komme videre. Det kan være frustrerende å krangle med en vrien tipp-oldemor når hennes herkomst er siste brikken i det puslespillet som er et ane-tre. I slike tilfeller er det godt å ha medsammensvorne i jakten på våre aner. Andre slektsforskeres kunnskap og arbeid er ofte til uvurderlig hjelp i mange sammenheng.

11/4-2013 Temamøte «Fange nummer 79 231 forteller»

plakat_steinmann

Samuel Steinmann er den eneste gjenlevende nordmann som ble deportert med slaveskipet DS Donau og overlevde tilintetgjørelsesleieren Auschwitz under andre verdenskrig.

Torsdag 11. april kommer han til Enebakk for å fortelle sin historie.

Steimann ble arrestert av den tuyske okkupasjonsmakten høsten 1942 og i desember samme år ble han deponert med DS Donau til Auschwitz, sammen med 530 andre norske jøder. Gjennom en kombinasjon av flaks, tilfeldigheter og ukuelig livsmot klarte han mot alle odds å overleve to år i fornedrelse, sult, terror og tortur, før han ble befridd av amerikanske soldater 11. april 1945.

  Samuel Steinmann ble i 2012 tildelt kongens fortjenestemedalje i gull.

Foredraget starter kl. 18:00 presis. Vær tidlig ute. Det kan bli trangt om plassen. Salg av kaffe og bakst. Etter en kort kaffepause åpnes det for spørsmål fra salen.

Åpent for alle.  Entre:  Voksne  Kr. 100,- / Barn og ungdom under 18 år: Kr. 50,-

NB! Alle Ungdomsskoleelever er spesielt invitert til dette arrangementet.

Se presentasjonsvideo «Hvite busser»

7/3-2013 Temamøte «Skattejegeren»

Tordag 7. mars, kl. 18:30 inviterer vi til årets første temamøte.

For første gang på 3.  tre år er vi tilbake på Holtop i Ekebergdalen.

Metallsøking er en spennende og lærerik hobby, og man kan finne mye rart! Også verdifulle kulturminner. Møt skattejegeren Per Sibe, som forteller om både funn og fanteri!

Loddsalg, bakst og kaffe i pausen!

Gratis entre. Kaffespleis: Kr.  40,-

Åpent for alle.

Vi ønsker velkommen.

Skattejegeren 17 03 b

Det var tydelig at historielagets medlemmer satte stor pris på at årets første temamøte igjen fant sted hos Astrid Holtop på koselige Holtop i Ekebergdalen. Nærmere 40 kon for å høre metallsøker Per Sibe fra Norges metallsøkerforening fortelle om arbeidet han har utrettet gjennom årene, og ikke minst funnene han har kommet over. Av tilhørerne torsdag var 10 barn, og disse var kanskje blant de ivrigste  spørsmålsstillerne, og det var også disse som fikk prøve metallsøkerne Sibe hadde med. Sibe fortalte om, og viste frem, flere av funnene. Ofte finner an smykker i vann, og mynter er vanlige funn. En ting er gangbar mynt, men selvsagt aller mest spennende er de riktig gamle myntene en detektor kan avsløre. Sibe har funnet både sølvmynter, shillinger, gullringer og sogar en liten gullbarre! På jorder gjør metallsøkere rett som det er gamle funn. Det er som med stener på plenen, også gjenstander under jorda kommer opp til overflaten, fortalte Sibe. Andre funn er så unike at de får stor betydning for arkeologer og forskere, som et eksempel trakk Sibe frem da de var med på å bevise at slager på Re i Vestfold, som er beskrevet av Snorre, faktisk fant sted der i 1163. Norges metallsøkerforening samarbeider både med politi og arkeologer, men med sistnevnte støter man også på utfordringer, fordi arbeidsmetodene er såpass ulike.

Foto og tekst:  Gro Arneberg Thoresen