Direktelink for innmelding i  ENEBAKK HISTORIELAG.

Kontakt leder:
Marit Busengdal

Organisasjonsnummer 894310022

Bank Kto. 1269.30.41943

Besøksadresse: Ignaveien 16
1912  Enebakk

Postadresse:
Lillestrømveien 801
1912 Enebakk

Leder:  Marit Busengdal 

E- post : leder@enebakkhistorie.no   Mobil: 907 61 712

Nestleder: Nils Butenschøn

E- post : n.a.butenschon@nchr.uio.no   Mobil: 464 09 305

Kasserer:  Niels J. Knagenhjelm

E- post : niels@kontakten.no   Mobil: 913 74 409

Styremedlem: Gro Grinde

E- post :   grogri@hotmail.com  Mobil: 975 43 711

Styremedlem: Anette Karine Dehli

E- post:  anette.karine.dehli@ahus.no

Styremedlem:  Egil Holstad

E-post: egil.holstad@online.no   Mobil:  913 22 742