Her kan du søke direkte i de digitaliserte utgavene av Enebakk’s bygdebøker.

Bygdebok 1

Øverst til venstre er det et søkefelt, som symbol forstørrelsesglass.

Her kan du skrive inn et søkeord, det være seg stedsnavn, gårdsnavn eller personnavn.

Du kommer da til første treff på søkeordet.

Det kommer opp et felt bak søkeordet som forteller hvor mange treff som er funnet, ved bruk av pilen kan du bla mellom treffene og forhåpentlig finne det du søker.

Søk i bygdebok 1

Søk i bygdebok 2

Søk i bygdebok 3