Bygdetunsgruppa ble vedtatt opprettet på styremøte i Enebakk historielag
14. mars 2006.

Gruppa arbeider med følgende oppgaver:
Tilrettelegging av publikumsrettet virksomhet og omvisninger på bygdetunet.
Kontinuerlig revisjon av omviserguiden for Enebakk bygdetun (fra 2006).
Vedlikhold og drift av bygningsmassen.
Gjenstandsregistrering på bygdetunet.
Deltakelse i arrangering av BYGDEDAGEN.

PROSJEKTER:
Bygdetungruppa lanserte sommeren 2006 en helt ny måte å presentere bygdetunet på. Istedet for å holde åpent alle søndager i sommerhalvåret (som tidligere), konsentrerer man seg nå om å gi de besøkende et bedre og mer informativt møte med Enebakk bygdetun, ved å arrangere omvisninger på faste søndager. Ønsket er å gi de besøkende et riktigere tidsbilde av en middels stor gård i Enebakk på slutten av 1800-tallet.

 

KONTAKTPERSON FOR 2014

 Heidi og Helene Wattum: 

Mobil:  957 61 385

Mail:  helenewatt@hotmail.com