Amund og Niels 2013

Torsdag kl 18:00 har vår slektssjef Amund Ruud fått med seg arkivsjef Niels J. Knagenhjelm.

De tar oss med på en helaften i slektsgranskingens tegn.

Lagshuset, Bjerkalleen 8, 1914 Ytre Enebakk.

Møtet er åpent for ale!

Gratis entre. Kaffe, bakst og loddsalg i pausen.

Kaffespleis Kr. 40,-

Slektsforskning, slektsgransking, ættegransking, genealogi – er en hobby med mange navn, både på den ene eller andre måten. Hvem har ikke en gang iblant undret seg over sitt biologiske opphav, de som ble borte før en selv rakk å lære dem å kjenne, og som kanskje allerede har for oss i navnlig glemsel? Og hvor mange har ikke forsøkt likevel å oppnå kjennskap til dem, gjennom denne fritidsyssel? Slektsforskning appellerer til unge som gamle og er både lærerikt og spennende. Dessuten bestemmer man selv hvor mye tid og arbeid man ønsker å legge i det, og hvor langt man ønsker å strekke seg i tid og rom.

Som andre hobby sysler, kan man også i slektsforskningen støte på hindre som gjør det vanskelig å komme videre. Det kan være frustrerende å krangle med en vrien tipp-oldemor når hennes herkomst er siste brikken i det puslespillet som er et ane-tre. I slike tilfeller er det godt å ha medsammensvorne i jakten på våre aner. Andre slektsforskeres kunnskap og arbeid er ofte til uvurderlig hjelp i mange sammenheng.