Her finner du bilder av og beliggenheten til gårder og plasser i Ytre, mangler vi noen er vi takknemlige for tilbakemeldinger.

Aasen

Eiendomsinformasjon 0229-126/63 Aasen 59.79234° N, 11.02543°E 613644.24    6630035.18 Rausjøveien 683 Her finner du Aasen på kartet

Aastun

Eiendomsinformasjon 0229-91/150 Åstun ii 59.73919° N, 11.01703°E 613358.96    6624062.34 Vanglistubben 15 Her finner du Aastun på kartet

Andersrud Ytre Enebakk

Andersrud  Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-91/661 Andersrud iii 611856.79N   6628057.02E 59.77537° N, 10.99215°E Andersrudveien 9 Her finner du Andersrud på kartet  

Arebu

Eiendomsinformasjon 0229-126/36 Arebu 59.81343° N, 11.01228°E 612860.83    6632345.23 Rausjøveien 674 Her finner du Arebu på kartet

Arnebo

Eiendomsinformasjon 0229-126/28 Arnebo 59.79400° N, 11.02474°E 613623.99    6630206.57 Rausjøveien 677 Her finner du Arnebo på kartet

Åsheim

Eiendomsinformasjon 0229-82/25 Åsheim 59.72460° N, 11.10067°E 618131.23    6622606.37 Sulerudveien 52 Her finner du Åsheim på kartet

Åsland

Eiendomsinformasjon 0229-88/6 Åsland 59.70142° N, 11.04833°E 615285.09    6619934.84 Tomterveien 247 Her finner di Åsland på kartet

Aslaugtun

Eiendomsinformasjon 0229-98/9 Aslaugtun 59.74800° N, 11.04414°E 614843.62      6625101.25 Gjeversrudveien 238 Her finner du Aslaugtun på kartet

Åsli

Plass fra 1780-åra. Nedlagt 1926 59.71655° N, 11.11839°E Her finner du Åsli på kartet

Åsly

Eiendomsinformasjon 0229-91/200 Åsly 59.73977° N, 10.98859°E 611773.70    6624114.60 Tangenveien 125 Her finner du Åsly på kartet

Åsly

Eiendomsinformasjon 0229-126/5 Åsly 59.78785° N, 10.97144°E 610647.85     6629432.64 Svartholveien 3  Her finner du Åsly på kartet

Aspeli

Eiendomsinformasjon 0229-126/89 Aspeli 59.83383° N, 11.00091°E 612156.54    6634600.04 Vangenveien 680 Her finner du Aspeli på kartet

Aspelund

Eiendomsinformasjon 0229-102/8 Aspelund 59.72680° N, 11.08827°E 617429.88    6622874.39 Lillestrømveien 201 Her finner du Aspelund på kartet

Astridbo

Eiendomsinformasjon 0229-126/82 Astridbo 59.78770° N, 11.00462°E 612515.43 6629470.35 Rausjøveien 481 Her finner du Astridbo på kartet

Bakkeli

Eiendomsinformasjon 0229-83/17 Bakkeli 59.72251° N, 11.07812°E 616842.64    6622342.70 Svenskerudveien 20 Her finner du Bakkeli på kartet

Bakkelia

Eiendomsinformasjon 0229-91/341 Bakkelia 59.75446° N, 11.00014°E 612385.26 6625760.29 Osloveien 525 Her finner du Bakkelia på kartet

Bakken Ytre Enebakk

Bakken  Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-91/7 Bakken 59.75100° N, 11.00243°E 612529.23    6625261.23 Setraveien 2 Her finner du Bakken på kartet

Bakkesand

Eiendomsinformasjon 0229-91/755 Bakkesand Osloveien 480 59.74989° N, 11.00596°E Her finner du Bakkesand på kartet

Bakkestua

Eiendomsinformasjon 0229-91/100 Bakkestua 59.73393° N, 11.01008°E 613005.46 6623492.54 Fjellstadveien 2 Her finner du Bakkestua på kartet

Bakkevik

Eiendomsinformasjon 0229-90/23 Bakkevik 59.73632° N, 11.02491°E 613827.00    6623771.00 Gaupeveien 13 Her finner du Bakkevik på kartet

Bakkevik ii

Eiendomsinformasjon 0229-90/32 Bakkevik ii 59.73592° N, 11.02496°E 613835.00    6623729.00 Gaupeveien 11 Her finner du  Bakkevik ii på kartet

Barneskolen, Ytre Enebakk

Barneskolen, Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-90/2 Vestby (klokkergård) 59.72136° N, 11.05666°E 615658.71N   6622117.00E Tomterveien 11 Her finner du Ytre Enebakk skole på kartet

Bekkestua

Eiendomsinformasjon 0229-91/221 Bekkestua 59.76028° N, 10.96280°E 610260.71     6626347.25 Landskaugveien 389 Her finner du Bekkestua på kartet

Bekkestua

Eiendomsinformasjon 0229-91/279 Bekkestua 59.74356° N, 11.00492°E 612682.33N   6624556.56E Grosethveien 23 Her finner du Bekkestua på kartet

Bekkestua

Eiendomsinformasjon 0229-91/329 Bekkestua 59.74786° N, 11.00136°E 612468.10N   6625028.60E Setraveien 29 Her finner du Bekkestua på kartet

Bekkestua

Eiendomsinformasjon 0229-91/231 Bekkestua 59.75668° N, 10.99699°E 612181.03N   6625994.60E Myraveien 6 Her finner du Bekkestua på kartet

Bekkestua

Eiendomsinformasjon 0229-90/44 Bekkestua 59.73898° N, 11.02183°E 613636.69N   6624075.30E Osloveien 270 Her finner du Bekkestua på kartet

Bekkevold / Bekkelaget Ytre Enebakk

Bekkevold / Bekkelaget Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-102/10 Bekkevoll 59.72803° N, 11.10010°E 618097.66   6622986.14 Lillestrømveien 267 Her finner du Bekkevold / Bekkelaget på kartet.

Berg

Eiendomsinformasjon 0229-101/3 Berg 59.73012° N, 11.08560°E 617250.20 6623187.20 Solbergveien 108 Her finner du Berg på kartet

Berger Gård

Berger Gård

1948 Eiendomsinformasjon 0229-100/1 Berger 59.72783° N, 11.08378°E 617288.50N    6622965.62E Solbergveien 80, 82 og 84  Her finner du Berger gård på kartet  

Bergli

Eiendomsinformasjon 0229-98/6 Bergli 59.74250° N, 11.06457°E 616041.70 6624533.06 Kjølstadveien 239 Her finner du Bergli på kartet

Bergli

Eiendomsinformasjon 0229-91/140 Bergli ii 59.74041° N, 11.01695°E 613334.42     6624213.79 Vanglistubben 14 A, B, C, D Her finner du Bergli på kartet

Bergly

Eiendomsinformasjon 0229-126/113 Bergly 59.79220° N, 11.02079°E 613408.59    6630001.64 Rausjøveien 629 Her finner du Bergly på kartet

Bergsvik Ytre Enebakk

Bergsvik   Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-91/3 Bergsvik 59.73221° N, 11.00681°E 612827.06N   6623295.99E Skiveien 90 , 92 Her finner du Bergsvik på kartet    

Bermerud

plassen ble ryddet på slutten av 1600-tallet. Nedlagt før 1930 Kommunal badeplass idag. 59.71322° N, 11.13981°E Her finner du Bermerud på kartet

Betel

Eiendomsinformasjon 0229-90/126 Betel 59.73414° N, 11.02803°E 614009.45 6623540.48 Osloveien 216 Her finner du Betel på kartet

Bi-bo-kollen

Eiendomsinformasjon 0229-91/268 Bi-bo-kollen 59.73927° N, 11.00984°E 612956.41 6624063.50 Osloveien 340, 342 Her finner du Bi-bo-kollen på kartet

Bittebo

Eiendomsinformasjon 0229-91/312 Bittebo 59.74024° N, 10.99011°E 611855.00     6624155.00 Tangenveien 146 Her finner du Bittebo på kartet

Bittestøl ii

Eiendomsinformasjon 0229-126/70 Bittestøl ii 59.81130° N, 11.00975°E 612725.55     6632105.20 Rausjøveien 668 Her finner du Bittestøl ii på kartet

Bjerkås

Eiendomsinformasjon 0229-90/113 Bjerkås 59.73443° N, 11.02794°E 614014.27     6623572.57 Osloveien 218 Her finner du Bjerkås på kartet

Bjerkås

Eiendomsinformasjon 0229-95/8 Bjerkås 59.72547° N, 11.07945°E 616945.58     6622662.98 Lillestrømveien 145 Her finner du Bjerkås på kartet

Bjerkås

Eiendomsinformasjon 0229-100/8 Bjerkås 59.72540° N, 11.08100°E 617021.59      6622670.56 Lillestrømveien 155 Her finner du Bjerkås på kartet  

Bjerke bruk Ytre Enebakk

Bjerke bruk  Ytre Enebakk

Bjerke bruk 1920. Eiendomsinformasjon 0229-95/1 Bjerke 616359.30N    6622707.95E 59.72596° N, 11.06926°E Bjerkealleen 1, 2A, 2B Her finner Bjerke bruk på kartet

Bjerkebakken

Eiendomsinformasjon 0229-126/116 Bjerkebakken 59.81994° N     11.01067°E 612742.59      6633065.42 Vangenveien 488 Her finner du Bjerkebakken på kartet

Bjerkehaugen

Eiendomsinformasjon 0229-95/24 Bjerkehaugen 59.72656° N, 11.06549°E 616143.35      6622776.62 Kjølstadveien 53 Her finner du Bjerkehaugen på kartet

Bjerkehaugene

59.72727° N, 11.06566°E Fredet gravfelt  (5 stk.)fra Jernalderen. Feltet ble fredet i 1957. En av gravene ble utgravd under kontroll i 1957. Her finner du Bjrerkehaugene på kartet

Bjerkeli

Eiendomsinformasjon 0229-91/244 Bjerkeli 59.73911° N, 10.98933°E 611824.50     6624032.00 Tangenveien 119 Her finner du Bjerkeli på kartet

Bjerkeli

Eiendomsinformasjon 0229-91/460 Bjerkeli 59.75290° N, 10.99053°E 611846.40     6625583.80 Myraveien 63 Her finner du Bjerkeli på kartet

Bjerkelund

Eiendomsinformasjon 0229-91/290 Bjerkelund 59.73893° N, 10.99035°E 611872.70     6624004.40 Tangenveien 114 Her finner du Bjerkelund på kartet

Bjerkelund ø

Eiendomsinformasjon 0229-100/5 Bjerkelund ø 59.72684° N, 11.08627°E 617305.53     6622829.89 Lillestrømveien 175 Her finner du Bjerkelund ø på kartet

Bjerkelund v

Eiendomsinformasjon 0229-100/4 Bjerkelund v 59.72546° N, 11.08154°E 617048.72       6622671.27 Lillestrømveien 159 Her finner du Bjerkelund v på kartet

Bjerkely

Eiendomsinformasjon 0229-91/228 Bjerkely 59.73983° N, 11.01365°E 613194.20      6624141.80 Tåjeveien 6 Her finner du Bjerkely på kartet

Bjerkely skole Ytre Enebakk

Bjerkely skole Ytre Enebakk

Skole  nedlagt Eiendomsinformasjon 0229-90/10 Bjerkely 59.72103° N        11.05269°E 615454.50      6622161.74 Kirkebakken 8 Her finner du Bjerkely på kartet  

Bjerkland

Eiendomsinformasjon 0229-91/9 Bjerkland 59.75337° N, 11.01563°E 613251.54    6625665.68 Bjerklandsveien 200 Her finner du Bjerkland på kartet

Bjørglia

Eiendomsinformasjon 0229-91/65 Bjørglia 59.73880° N, 11.01454°E 613266.30       6624025.24 Vanglistubben 46 A,B Vanglistubben 50 A,B,C,D,E Her finner du Bjørglia på kartet

Bjørkhol

Eiendomsinformasjon 0229-126/122 Bjørkhol 59.81597° N, 11.01122°E 612791.40 6632626.75 Vangenveien 480 Her finner du Bjørkhol på kartet

Bjørnborg

Eiendomsinformasjon 0229-126/107 Bjørnborg 59.80228° N, 11.01619°E 613113.00       6631111.60 Rausjøveien 646 Her finner du Bjørnborg på kartet

Bjørnholt

Bjørnholt

59.75402° N, 11.02082°E Bjerklandsveien 196 Her finner du Bjørnholt på kartet

Bjørnli

Eiendomsinformasjon 0229-91/287 Bjørnli 59.73965° N, 10.98902°E 611811.60    6624070.80 Tangenveien 123 Her finner du Bjørnli på kartet

Bloksberg

Eiendomsinformasjon 0229-126/47 Bloksberg 59.82272° N, 11.00465°E 612397.59 6633371.67 Vangenveien 467 Her finner du Bloksberg på kartet

Borg

Eiendomsinformasjon 0229-90/26 Borg 59.72880° N, 11.03459°E 614411.64   6622954.96 Borgveien 4 Her finner du Borg på kartet

Borg lille

Eiendomsinformasjon 0229-90/281 Borg lille 59.72899° N, 11.03431°E 614382.69    6622990.74 Borgveien 2 Her finner du Borg lille på kartet

Borgheim

Eiendomsinformasjon 0229-126/24 Borgheim 59.79347° N, 11.02436°E 613603.31 6630158.84 Rausjøveien 681  Her finner du Borgheim på kartet

Bøkli

Eiendomsinformasjon 0229-91/274 Bøkli 59.75542° N, 10.99821°E 612263.57      6625843.83 Myraveien 3 Her finner du Bøkli på kartet

Bråtan

59.80019° N, 11.02908°E Rausjøveien 724 Her finner du Bråtan på kartet

Bråten

Bygd kort før 1770. Bebodd til begynnelsen av 1960- tallet. Disponeres i dag av Skiforeningen 59.71313° N, 11.02466°E Tomterveien 140 Her finner du Bråten på kartet

Bråtendammen

Bråtendammen

Bråtendammen ligger like ved Mjær stadion i Ytre Enebakk og har en spennende historie. Her har det trolig vært demning siden slutten av 1300-tallet. Demningen ble gradvis ødelagt av flom […]

Bråthen / Bråten

Eiendomsinformasjon 0229-91/39 Bråthen 59.75266° N, 10.98697°E 611637.70      6625521.00 Myraveien 87 Her finner du Bråthen på kartet

Bratli

Eiendomsinformasjon 0229-90/22 Bratli 59.73724° N, 11.02340°E 613746.73     6623889.71 Nylendeveien 1 Her finner du Bratli på kartet

Bringa

Eiendomsinformasjon 0229-91/286 Bringa 59.73854° N, 10.98906°E 611811.86     6623970.25 Tangenveien 115 Her finner du Bringa på kartet

Brostua

Eiendomsinformasjon 0229-91/19 Brostua 59.72627° N, 11.00378°E 612679.91     6622640.15 Skiveien 152 Her finner du Brostua på kartet

Bund / Bånn

Eiendomsinformasjon 0229-90/11 Bund 59.73641° N, 11.02359°E 613761.59     6623768.73 Osloveien 243 Her finner du Bund på kartet

Bustjordet (Oppsal gård)

59.73638° N, 11.10816°E Her finner du Bustjordet på kartet

Bysetra

59.79775° N, 10.99884°E Rausjøveien 384 Her finner du Bysetra på kartet

Dagali

Eiendomsinformasjon 0229-95/13 Dagali 59.72376° N, 11.07262°E 616562.30     6622470.20 Lillestrømveien 111 Her finner du Dagali på kartet

Dal

Bebygd plass i 1790-åra. Nevnt bebodd siste gang i 1882 59.71718° N, 11.01219°E Her finner du Dal på kartet

Dalsvang

Eiendomsinformasjon 0229-91/511 Dalsvang 59.75620° N, 10.99574°E 612124.00     6625936.00 Myraveien 21 Her finner du Dalsvang på kartet

Dammen Rausjø

Dammen  Rausjø

1921 59.80193° N, 11.03576°E 614837.78   6630735.73 Rausjøveien 771 Her finner du Dammen på kartet

Damstua

Eiendomsinformasjon 0229-91/152 Damstua 59.74036° N, 11.01448°E 613209.83    6624216.02 Tåjeveien 23 Her finner du Damstua på kartet

Danmark

Eiendomsinformasjon 0229-85/4 Danmark 59.70530° N, 11.05971°E 615974.91       6620424.76 Danmarksveien 191 Her finner du Danmark på kartet

Dokkebo

Eiendomsinformasjon 0229-91/246 Dokkebo 59.74058° N, 10.98833°E 611751.70      6624201.30 Tangenveien 147 Her finner du Dokkebo på kartet

Durud

Durud

Eiendomsinformasjon 0229-91/25 Durud 59.75753° N, 11.00645°E 612680.60 6626112.31 Durudveien 54 Her finner du Durud på kartet

Einerhaugen

Eiendomsinformasjon 0229-101/4 Einerhaugen 59.73058° N, 11.08495°E 617221.00      6623257.10 Solbergveien 111 Her finner du Einerhaugen på kartet

Enga / Kongell Enga

Enga / Kongell Enga

Eiendomsinformasjon 0229-88/2 Sangen 59.70300° N, 11.04860°E 615363.26            6620162.98 Tomterveien 237 Her finner du Enga på kartet

Engås

Eiendomsinformasjon 0229-103/11 Engås 59.73169° N, 11.10800°E 618524.64      6623404.67 Opsahlveien 9 Her finner du Engås på kartet

Fagerås

 Eiendomsinformasjon 0229-83/33 Fagerås 59.72278° N, 11.07843°E 616885.85       6622369.60 Svenskerudveien 17 Her finner du Fagerås på kartet

Fagerli

Eiendomsinformasjon 0229-91/546 Fagerli 59.75543° N, 10.99413°E 612029.09    6625849.94 Myraveien 35 Her finner du Fagerli på kartet

Fagertun

Eiendomsinformasjon 0229-95/16 Fagertun 59.72390° N, 11.07336°E 616588.17     6622485.76 Lillestrømveien 113 Her finner du Fagertun på kartet

Fagertun

Eiendomsinformasjon 0229-91/311 Fagertun 59.74053° N, 10.98971°E 611836.90     6624179.40 Tangenveien 148 Her finner du Fagertun på kartet

Finnbo

Eiendomsinformasjon 0229-126/115 Finnbo 59.82025° N, 11.01018°E 612716.05      6633105.03 Vangenveien 490 Her finner du Finnbo på kartet

Fjeldro

Eiendomsinformasjon 0229-91/453 Fjeldro 59.73527° N, 11.01217°E 612850.80    6623742.40 Fjellstadveien 12 Her finner du Fjeldro på kartet

Fjeldstrand

Eiendomsinformasjon 0229-91/132 Fjeldstrand 59.73983° N, 10.98664°E 611656.50    6624099.90 Tangenveien 135 Her finner du Fjeldstrand på kartet

Fjellet

Eiendomsinformasjon 0229-91/133 Fjellet 59.73890° N, 10.98789°E 611724.00    6624015.80 Tangenveien 101 Her finner du Fjellet på kartet

Fjellhaug

Eiendomsinformasjon 0229-126/26 Fjellhaug 59.79184° N, 11.02464°E 613632.65     6629961.67 Rausjøveien 685 Her finner du Fjellhaug på kartet

Fjellstad

Bebodd i 1865, men ikke omtalt ved folketelling i 1875 eller seinere. 59.70404° N, 11.03736°E Her finner du Fjellstad på kartet

Fjellstrand

Eiendomsinformasjon 0229-91/182 Fjellstrand 59.74054° N, 10.98705°E 611687.16     6624189.62 Tangenveien 139 Her finner du Fjellstrand på kartet

Fjellstrand

Eiendomsinformasjon 0229-91/132 Fjeldstrand 59.73984° N, 10.98663°E 611656.50   6624099.90 Tangenveien 135 Her finner du Fjellstrand på kartet

Fjellstrand

Eiendomsinformasjon 0229-126/137 Fjellstrand 59.78606° N, 10.97123°E 610644.40    6629219.80 Svartholveien 16 Her finner du Fjellstrand på kartet

Fjelltun

Eiendomsinformasjon 0229-82/92 Fjelltun 59.72642° N, 11.10114°E 618156.52     6622806.85 Sulerudveien 26 Her finner du Fjelltun på kartet

Fjelltun

Eiendomsinformasjon 0229-126/33 Fjelltun 59.80656° N, 11.01071°E 612802.08     6631565.96 Rausjøveien 652 Her finner du Fjelltun på kartet

Fjellvang

Eiendomsinformasjon 0229-91/24 Fjellvang 59.73857° N, 11.01913°E 613484.90     6624010.00 Osloveien 282 Her finner du Fjellvang på kartet

Foss gård / Øvre Foss / Fossnes Ytre Enebakk

Foss gård / Øvre Foss / Fossnes  Ytre Enebakk

Her finner du Foss gård på kartet.  

Foss nedre / Fossheim Ytre Enebakk

Foss nedre / Fossheim Ytre Enebakk

 Ca.1905 Eiendomsinformasjon 0229-93/6 Nedre foss 59.72341° N, 11.05707°E 615684.26 6622405.05 Gjeversrudveien 1 Her finner du Nedre Foss / Fossheim på kartet      

Fossheim

Eiendomsinformasjon 0229-93/27 Fossheim 615668.78   6622443.08 Gjeversrudveien 3 Her finner du Fossheim på kartet

Fredbo

Eiendomsinformasjon 0229-91/455 Fredbo 59.75582° N, 10.99499°E 612091.00    6625889.60 Myraveien 29 Her finner du Fredbo på kartet

Fredly

Eiendomsinformasjon 0229-91/215 Fredly 59.74045° N, 10.98786°E 611722.77     6624171.29 Tangenveien 141 Her finner du Fredly på kartet

Fredly

Eiendomsinformasjon 0229-94/13 Fredly 59.73458° N, 11.04651°E 615044.97    6623630.76 Gjeversrudveien 87 Her finner du Fredly på kartet

Fritun

Eiendomsinformasjon 0229-91/88 Fritun 59.74001° N, 11.01662°E 613362.10    6624160.80 Vanglistubben 21 Her finner du Fritun på kartet

Frørenseriet

Frørenseriet

Eiendomsinformasjon 0229-90/654 Frørenseriet 59.72434° N,  11.04343°E 614906.79    6622484.31 Osloveien 73 Her finner du Frørenseriet på kartet Et bilde fra 1930-årene, som viser et parti fra Tangenelva og virksomheten der. Bygningen […]

Frydenberg

Eiendomsinformasjon 0229-102/4 Frydenberg 59.74862° N, 11.10336°E 618218.80     6625554.30 Ligger idag under Holstad gård Her finner du Frydenberg på kartet

Furugård

Eiendomsinformasjon 0229-90/238 Furugård 59.72921° N, 11.02363°E 613782.48        6622992.03 Kjellgårdveien 163 Her finner du Furugård på kartet

Furuheim

Eiendomsinformasjon 0229-91/2 Furuheim 59.75495° N, 10.99915°E 612328.63   6625811.12 Myraveien 1 Her finner du Furuheim på kartet

Furuholmen

Eiendomsinformasjon 0229-126/16 Furuholmen 59.79370° N, 11.02130°E 613404.29    6630163.55 Rausjøveien 627 Her finner du  Furuholmen på kartet

Furuknatten

Eiendomsinformasjon 0229-91/153 Furuknatten 59.73946° N, 11.01366°E 613192.80     6624125.20 Tåjeveien 4 A, B Her finner du Furuknatten på kartet

Furulund

Eiendomsinformasjon 0229-80/19 Furulund 59.71233° N, 11.13432°E 620085.46    6621315.00 Vestre Brevigveien 63 Her finner du Furulund på kartet

Furulund

Eiendomsinformasjon 0229-88/10 Furulund 59.70029° N, 11.04513°E 615088.61 6619810.49 Tomterveien 268 Her finner du Furulund på kartet

Furuøien

59.72512° N, 11.01206°E Her finner du Furuøien på kartet

Furuøien

Eiendomsinformasjon 0229-91/18 Furuøien 59.72510° N, 11.01206°E 613144.22     6622536.42 Skiveien 161 Her finner du Furuøien på kartet

Furuseth

Eiendomsinformasjon 0229-126/30 Furuseth 59.78723° N, 11.03012°E 613938.99      6629457.67 Rausjøveien 701 Her finner du Furuseth på kartet

Furutun

Eiendomsinformasjon 0229-90/130 Furutun 59.72749° N, 11.04468°E 614962.40    6622829.80 Rådyrveien 3 Her finner du Furutun på kartet

Furuvika ii

Eiendomsinformasjon 0229-126/75 Furuvika ii 59.80651° N, 11.01390°E 612966.65     6631560.24 Rausjøveien 650 Her finner du Furuvika ii på kartet

Gamlehaugen

Eiendomsinformasjon 0229-95/19 Gamlehaugen 59.72783° N, 11.06523°E 616134.44       6622894.26 Kjølstadveien 57 Her finner du Gamlehaugen på kartet

Gåvåli

Eiendomsinformasjon 0229-126/85 Gåvåli 59.78784° N, 11.03014°E 613950.42     6629525.77 Rausjøveien 699 Her finner du Gåvåli på kartet

Gjestvang

Eiendomsinformasjon 0229-90/101 Gjestvang 59.73456° N, 11.02537°E 613872.58    6623572.52 Osloveien 223 Her finner du Gjestvang på kartet

Gjevelsrud øvre

Eiendomsinformasjon 0229-94/2 Gjevelsrud ø 59.73233° N, 11.05267°E 615348.23    6623308.09 Gjeversrudveien 56 Her finner du Øvre Gjevelsrud på kartet

Glenn

Eiendomsinformasjon 0229-91/386 Glenn 59.75535° N, 10.99489°E 612080.20    6625845.20 Myraveien 27 Her finner du Glenn på kartet

Gran

Gran

Her finner du Gran på kartet.

Granberg

Eiendomsinformasjon 0229-91/390 Granberg 59.76277° N, 10.99515° 612068.54       6626674.62 Osloveien 612 Her finner du Granberg på kartet

Granberg

Eiendomsinformasjon 0229-95/4 Granberg 59.72357° N, 11.07316°E 616598.02    6622451.73 Lillestrømveien 109 Her finner du Granberg på kartet

Granerud

Granerud

Eiendomsinformasjon 0229-98/3 Granerud Tidligere navn på plassen var: Skinnfellerud 615162.49N    6624289.83E 59.74035° N, 11.04827°E Gjeversrudveien 152 Her finner du Granerud gård på kartet.

Granheim

Eiendomsinformasjon 0229-90/16 Granheim 59.73027° N, 11.03335°E 614330.43    6623124.71 Borgveien 1 Her finner du Granheim på kartet    

Granli

Eiendomsinformasjon 0229-3/20 Till-granli 59.84373° N, 11.12770°E 619224.05     6635921.75 Her finner du Till-granli på kartet

Granli

Eiendomsinformasjon 0229-6/58 Granli 59.83243° N, 11.14639°E 620308.90 6634692.50 Beiteveien 8 B Her finner du Granli på kartet

Granli

Eiendomsinformasjon 0229-80/39 Granli 59.71018° N, 11.11866°E 619200.24     6621032.07 Sulerudveien 211 Her finner du Granli på kartet

Granli

Eiendomsinformasjon 0229-89/1/1 Granli 59.71252° N, 11.05074°E 615354.26    6621156.25 Tomterveien 114 Her finner du Granli på kartet

Granlia

Eiendomsinformasjon 0229-82/52 Granlia 59.71590° N, 11.10205°E 618230.55    6621639.95 Rolighetveien 44 A Her finner du Granlia på kartet

Granly

Eiendomsinformasjon 0229-91/98 Granly 59.73856° N, 10.98988°E 611852.21     6623983.11 Tangenveien 113 Her finner du Granly på kartet

Granly

Eiendomsinformasjon 0229-126/17 Granly 59.79707° N, 11.02614°E 613683.31   6630548.24 Rausjøveien 671 Her finner du Granly på kartet

Granstua /Gran Skysstasjon

Granstua /Gran Skysstasjon

Eiendomsinformasjon 0229-91/635 Granstua 59.77005° N, 10.98628°E 611546.69    6627473.28 Osloveien 712 Her finner du Gran Skysstasjon på kartet  

Grav nedre

Grav nedre

Eiendomsinformasjon 0229-91/5 Grav nedre 59.72988° N, 11.00392°E 612644.27         6623022.68 Gravveien 3 Her finner du Nedre Grav gård på kartet

Gravhauger (Øvre Foss)

Her ligge det 3 graver fra jernalderen. 9.72481° N, 11.05211°E Her finner du gravhaugene på kartet

Gressholt / Grasholt Ytre Enebakk

Gressholt / Grasholt Ytre Enebakk

  Her finner du Grasholt på kartet.  

Grusbakken

59.76567° N, 11.02323°E Her finner du Grusbakken på kartet

Guldbrandlia

Eiendomsinformasjon 0229-91/36 Guldbrandlia 59.75444° N, 10.99027°E 611809.00      6625729.40 Myraveien 62 Her finner du Guldbrandlia på kartet

Haga

Var fradelt som eiendom allerede 1846. Bebodd til ca. 1952. 59.71289° N, 11.17469°E Her finner du Haga på kartet

Hamborg gård Ytre Enebakk

Hamborg gård  Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-89/2 Hamborg 59.71865° N, 11.05367°E Tomterveien 50 Her finner du Hamborg gård på kartet  

Haraldstad

Eiendomsinformasjon 0229-82/8 Haraldstad 59.72100° N, 11.10471°E 618369.56   6622217.52 Sulerudveien 81, 83 Her finner du Haraldstad på kartet

Haslerud

Eiendomsinformasjon 0229-102/7 Haslerud 59.73386° N, 11.09390°E 617701.65     6623555.10 Lillestrømveien 259 Her finner du Haslerud på kartet

Haugen

Haugen

Eiendomsinformasjon 0229-94/7 Haugen 615156.31N   6623791.08E 59.73541° N, 11.04920°E Gjeversrudveien 96 Her finner du Haugen gård på kartet

Haugen

Haugen

Eiendomsinformasjon 0229-94/7 Haugen 59.73549° N, 11.04994°E 615156.31       6623791.08 Gjeversrudveien 96, 98 Her finner du Haugen på kartet

Haugtun

Eiendomsinformasjon 0229-83/46 Haugtun 59.72419° N, 11.08139°E 617048.82       6622531.40 Svenskerudbakken 9 Her finner du Haugtun på kartet

Heibu

Eiendomsinformasjon 0229-126/117 Heibu 59.81145° N, 11.01401°E 612962.50    6632138.96 Rausjøveien 666 Her finner du Heibu på kartet

Heimen

Eiendomsinformasjon 0229-83/10 Heimen 59.72302° N, 11.07684°E 616802.94    6622383.07 Svenskerudveien 2 Her finner du Heimen på kartet

Hella

Eiendomsinformasjon 0229-126/111 Hella 59.79656° N, 11.02041°E 613371.31      6630481.81 Rausjøveien 682 Her finner du Hella på kartet

Hellerud

Plass ryddet i 1780-åra, Nevnt bebodd siste gang i 1882. 9.72524° N, 11.00216°E Her finner du Hellerud på kartet

Hensvea

Eiendomsinformasjon 0229-126/112 Hensvea 59.81017° N, 11.01166°E 612833.42    6631976.10 Rausjøveien 662 Her finner du Hensvea på kartet

Hindarfjell

Eiendomsinformasjon 0229-91/172 Hindarfjell 59.73931° N, 10.98869°E 611782.50    6624033.50 Tangenveien 121 Her finner du Hindarfjell på kartet

Hjulmakerverkstedet Ytre Enebakk

Her finner du den opprinnelige plassen til hjulmakerverkstedet  på kartet. Nåværende sted på kartet.

Holmbu

Eiendomsinformasjon 0229-91/66 Holmbu 59.73883° N, 11.01402°E 613209.79      6624033.49 Tåjeveien 17, 19  Her finner du Holmbu på kartet

Holmen

Eiendomsinformasjon 0229-91/313 Holmen 59.73662° N, 10.98903°E 611824.70     6623752.59 Tangenveien 77 B Her finner du Holmen på kartet

Holstad Ytre Enebakk

Holstad    Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-102/4 Frydenberg 59.75092° N, 11.10363°E 618218.80    6625554.30 Opsahlveien  238 Her finner du Holstad på kartet  

Høgda

Eiendomsinformasjon 0229-91/27 Høgda 59.75851° N, 10.99766°E 612236.17    6626216.45 Osloveien 561 Her finner du Høgda på kartet

Høgda

59.70439° N, 11.15632°E Bebodd i 1865.  Nedlagt etter 1900. Her finner du Høgda på kartet

Høglund

Eiendomsinformasjon 0229-95/10 Høglund 59.72353° N, 11.07176°E 616516.30     6622439.41 Solbergveien 6 A, B Her finner du Høglund på kartet

Høgtun

Eiendomsinformasjon 0229-91/230 Høgtun 59.76344° N, 10.99424°E 612016.10     6626750.96 Osloveien 622 Her finner du Høgtun på kartet

Høyås

Eiendomsinformasjon 0229-83/22 Høyås 59.72122° N, 11.07970°E 616962.27    6622199.57 Svenskerudveien 36 Her finner du Høyås på kartet

Huseby nedre

Eiendomsinformasjon 0229-99/2 Nedre huseby 59.73749° N, 11.07886°E 616915.52    6624073.12 Kjølstadveien 166 A, B Her finner du Nedre Huseby på kartet

Huseby øvre

Eiendomsinformasjon 0229-99/6 Huseby øvre 59.73658° N, 11.08164°E 617035.50    6623931.92 Kjølstadveien 168 Her finner du Øvre Huseby på kartet

Husebygg

Eiendomsinformasjon 0229-91/376 Husebygg 59.73821° N, 11.02071°E 613589.19     6623978.76 Bjerklandsveien 5 Her finner du Husebygg på kartet

Hygga

Eiendomsinformasjon 0229-91/249 Hygga 59.73918° N, 10.98999°E 611869.90     6624048.40 Tangenveien 116 Her finner du Hygga på kartet

Hygga

Eiendomsinformasjon 0229-91/261 Hygga 59.75327° N, 10.98842°E 611719.70    6625587.08 Myraveien 79 Her finner du Hygga på kartet

Hygga

Eiendomsinformasjon 0229-91/391 Hygga 59.73810° N, 11.00714°E 612823.20    6623936.10 Åsfaret 7 Her finner du hygga på kartet

Hyggebo

Eiendomsinformasjon 0229-91/263 Hyggebo 59.75341° N, 10.99034°E 611842.90 6625609.80 Myraveien 61 Her finner du Hyggebo på kartet

Hyna

Eiendomsinformasjon 0229-126/50 Hyna 59.82316° N, 11.00586°E 612455.76   6633415.19 Vangenveien 471 Her finner du Hyna på kartet

Jaer gård søndre

Jaer gård søndre

59.72467° N, 11.09182°E Her finner du Søndre Jaer gård på kartet.

Jordet

Jordet

Eiendomsinformasjon 0229-98/4 Jordet Solgt til selveie i 1923 59.74588° N, 11.05998°E 615916.01     6624806.02 Kjølstadveien 287 Her finner du Jordet på kartet

Jordet Ytre Enebakk

Jordet Ytre Enebakk

Her finner du Jordet på kartet.    

Juterud

59.70911° N, 11.06464°E Her finner du Juterud på kartet

Kårås

Eiendomsinformasjon 0229-126/15 Kårås 59.79774° N, 11.02464°E 613602.37   6630618.93 Rausjøveien 700 Her finner du Kårås på kartet

Kiosken / bua ved Lyseren Spydeberg

Kiosken / bua ved Lyseren  Spydeberg

Bua ved den gamle badeplassen ved Lyseren. Her finner du Bua på kartet.

Kjellås

Eiendomsinformasjon 0229-90/20 Kjellås 59.73679° N, 11.02304°E 613731.92 6623828.35 Osloveien 255 Her finner du Kjellås på kartet

Kjellgård vestre Ytre Enebakk

Kjellgård vestre Ytre Enebakk

59.72966° N, 11.02000°E Her finner du Vestre Kjellgård på kartet

Kjendslie

Eiendomsinformasjon 0229-83/6 Kjendslie 59.71144° N, 11.09887°E 618252.72    6621089.72 Nosaveien 284B Her finner du Kjensli på kartet

Kjennsli gård

Kjennsli gård

Eiendomsinformasjon 0229-98/2 Kjennsli Ryddet som plass i 1730 åra, solgt til selveie i 1923 59.74723° N, 11.04570°E 614953.58 6625054.13 Gjeversrudveien 231 Her finner du Kjensli gård på kartet.

Kjepperud øvre

Eiendomsinformasjon 0229-96/2 Øvre Kjepperud 59.73444° N, 11.04830°E 615878.30      6623478.42 Kjepperudveien 59, 61 Her finner du Øvre Kjepperud på kartet

Kjerringhøda

Kjerringhøda

59.79982° N, 11.00834°E Kjerringhøgda finner du på kartet her

Kjølstad

Kjølstad

59.73772° N, 11.06915°E Kjølstadveien 164 Her finner du Kjølstad på kartet

Klinten

Eiendomsinformasjon 0229-91/214 Klinten 59.74025° N, 10.98727°E 611708.14    6624133.33 Tangenveien 133 Her finner du Klinten på kartet

Klippen

59.79593° N, 11.01920°E Her finner du Klippen på kartet

Kløyvestua

59.76382° N, 10.99376°E Her finner du Kløyvestua på kartet

Knatten

59.72546° N, 11.10218°E Her finner du Knatten på kartet

Knatten

Eiendomsinformasjon 0229-91/239 Knatten 59.73851° N, 10.98770°E 611722.90     6623955.62 Tangenveien 97 Her finner du Knatten på kartet

Knatten / Nebben

59.79674° N, 11.02257°E Her finner du Knatten på kartet

Knausen

Eiendomsinformasjon 0229-98/7 Knausen Gjeversrudveien 237 614866.86N    6625041.45E 59.74723° N, 11.04402°E Her finner du Knausen på kartet

Knausen

Eiendomsinformasjon 0229-91/337 Knausen Myraveien 77 611736.10N    6625636.90E 59.75353° N, 10.98900°E Her finner du Knausen på kartet

Knausen

Eiendomsinformasjon 0229-126/12 Knausen 613552.01N    6630432.41E 59.79606° N, 11.02384°E Rausjøveien 663 Her finner du Knausen på kartet

Koia

Eiendomsinformasjon 0229-126/55 Koia 59.82534° N, 11.01036°E 612715.17      6633665.87 Vangenveien 592 Her finner du Koia på kartet

Kongel

Eiendomsinformasjon 0229-88/8 Kongel 59.70169° N, 11.04546°E 615079.09     6619965.09 Tomterveien 264 Her finner du Kongel på kartet

Kopås / Doktorgården

Kopås / Doktorgården

Kopås ligger høyt med utsikt over østre del av Ytterbygda ned mot nordenden av Mjær. Kanskje er det denne beliggenheten som har gitt stedet navn, altså av kope, glane, se. […]

Korsveien gård

Korsveien gård

Eiendomsinformasjon 0229-93/57 Korsveien 59.72744° N, 11.04880°E 615151.64      6622933.84 Sagstuveien 19 Her finner du Korsveien på kartet

Kroken

Eiendomsinformasjon 0229-91/269 Kroken 59.74133° N, 10.98910°E 611798.70     6624265.50 Tangenveien 152 Her finner du Kroken på kartet

Kroklia

Eiendomsinformasjon 0229-99/11 Kroklia 59.73578° N, 11.08456°E 617190.90     6623826.68 Kjølstadveien 178 Her finner du Kroklia på kartet

Krysset

En møteplass for ungdom 59.72898° N, 11.04064°E Her finner du Krysset på kartet

Kveldsro

Eiendomsinformasjon 0229-91/143 Kveldsro 59.74011° N, 10.98671°E 611681.70 6624135.00 Tangenveien 137 Her finner du Kveldsro på kartet

Kvernstua Ytre Enebakk

Kvernstua  Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-91/6 Kvernstuen 59.74010° N, 11.01962°E  613635.76    6623844.76 Bjerklandsveien 26 Her finner du Kvernstua på kartet

Landskau / Langskog

Eiendomsinformasjon 0229-91/13 Langskog 59.76407° N, 10.95835°E 610307.98 6626280.47 Landskaugveien 407 Her finner du Langskog på kartet

Langli

Eiendomsinformasjon 0229-91/144 Langli 59.73940° N, 10.98777°E 611737.68     6624078.68 Tangenveien 131 Her finner du Langli på kartet

Leite

Eiendomsinformasjon 0229-91/75 Leite 59.73958° N, 11.01685°E 613363.50     6624110.50 Vanglistubben 19 Her finner du Leite på kartet

Lia

Eiendomsinformasjon 0229-91/270 Lia 59.74015° N, 10.98778°E 611741.70     6624154.81 Tangenveien 143 Her finner du Lia på kartet

Liahøy

Eiendomsinformasjon 0229-83/20 Liahøy 59.72215° N, 11.07957°E 616952.80       6622299.21 Svenskerudveien 37 Her finner du Liahøy på kartet

Liaseth

Eiendomsinformasjon 0229-91/512 Liaseth 59.75591° N, 10.99566°E 612121.50       6625905.00 Myraveien 23 Her finner du Liaseth på kartet

Lien

Lien dyregrav nær delet mellom skogen på Ubberud og Ungersness. 59.71370° N, 11.00694°E Her finner du Lien på kartet

Lifjell

Eiendomsinformasjon 0229-91/247 Lifjell 59.74019° N, 10.98850°E 611776.30      6624160.50 Tangenveien 145 Her finner du Lifjell på kartet

Lillebo

Eiendomsinformasjon 0229-91/464 Lillebo 59.75695° N, 10.99758°E 612217.40       6626018.50 Osloveien 541 Her finner du Lillebo på kartet

Lilleng

Eiendomsinformasjon 0229-93/48 Lilleng 59.72658° N, 11.03904°E 614655.30     6622724.40 Borgveien 22 Her finner du Lilleng på kartet

Liroa

Eiendomsinformasjon 0229-126/20 Liroa 59.79477° N, 11.02463°E 613604.37       6630287.77 Rausjøveien 675 Her finner du Liroa på kartet

Logn

Eiendomsinformasjon 0229-95/2 Logn 59.72520° N, 11.07492°E 616738.91    6622651.31 Solbergveien 46 Her finner du Logn på kartet

Lognli

Eiendomsinformasjon 0229-95/15 Lognli 59.72529° N, 11.07722°E 616818.08    6622648.87 Solbergveien 50 Her finner du Lognli på kartet

Løkken

Eiendomsinformasjon 0229-95/6 Løkken 59.72571° N, 11.07872°E 616903.00     6622687.00 Her finner du Løkken på kartet

Løkkevik

Eiendomsinformasjon 0229-90/42 Løkkevik 59.73799° N, 11.02231°E 613663.80     6623957.27 Osloveien 264 Her finner du Løkkevik på kartet

Løveng

59.74353° N, 11.06240°E Her finner du Løveng på kartet

Løvli

59.73721° N, 11.02413°E Her finner du Løvli på kartet

Løvtun

59.72487° N, 11.10267°E Her finner du Løvtun på kartet

Lund

Eiendomsinformasjon 0229-80/3 Lund 618873.02N    6621408.71E 59.71359° N, 11.11319°E Sulerudveien 195 Her finner du Lund på kartet

Luttjernvangen

Eiendomsinformasjon 0229-126/54 Luttjernvangen 59.82516° N, 11.01657°E 613057.27  6633659.57 Vangenveien 598 Her finner du Luttjernvangen på kartet

Lyserbråten / Lyseren feriehjem

Lyserbråten / Lyseren feriehjem

Eiendomsinformasjon 0229-81/3 Lyserbråten 618171.37N    6620594.85E 59.70673° N, 11.10086°E Her finner du Lyserbråten på kartet

Mari kirke

Mari kirke

Eiendomsinformasjon 0229-90/651 Mari kirke 59.72130° N, 11.05014°E 615309.87 6622111.00 Kirkebakken 20, 22 Her finner du Mari kirke på kartet Her finner du en brosjyre på Mari kirke.  Kirken ligger i Enebakk […]

Maribo

Eiendomsinformasjon 0229-91/262 Maribo 59.75466° N, 10.99356°E 612005.80      6625768.83 Myraveien 41 Her finner du Maribo på kartet

Måsan

Var i bruk i 1848. Nedlagt i 1900. Låven sto til 1920-åra. 59.71613° N, 11.09030°E Her finner du Måsan på kartet

Måsan

Plass bebodd i 1836, men ikke nevnt ved folketelling i 1875 59.70378° N, 11.00272°E Her finner du Måsan på kartet

Mellomsaga

59.79988° N, 11.03078°E Her finner du Mellomsaga på kartet

Mellomsaga Rausjø

Her finner du plassen Mellomsaga på kartet.

Midtjordet

Eiendomsinformasjon 0229-97/19 Midtjordet 59.73504° N, 11.07082°E 616423.44       6623704.29 Kjølstadveien 142 Her finner du Midtjordet på kartet

Mjærhaugen

Eiendomsinformasjon 0229-88/9 Mjærhaugen 59.70105° N, 11.04738°E 615221.32    6619902.58 Tomterveien 248 Her finner du Mjærhaugen på kartet

Mjærskau gård Ytre Enebakk

Mjærskau gård  Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-86/1 Mjærskau 59.69431° N, 11.03256°E 613854.96         6619791.01 Tomterveien 372, 374 Her finner du Mjærskau på kartet.  

Mortenstua

Eiendomsinformasjon 0229-91/203 Mortenstua 59.75632° N, 10.99619°E 612147.40 6625951.60 Myraveien 15 Her finner du Mortenstua på kartet

Mostrand

59.82373° N, 11.00650°E Her finner du Mostrand på kartet

Mostua

Eiendomsinformasjon 0229-126/123 Mostua 59.81707° N, 11.01158°E 612789.08    6632746.70 Vangenveien 482 Her finner du Mostua på kartet

Myrås

Eiendomsinformasjon 0229-91/38 Myrås 59.75493° N, 10.99317°E 611973.22       6625810.19 Myraveien 44 Her finner du Myrås på kartet

Myren

Myren

Det nederste bildet er fra 1970 Alle disse bygninger er revet. Eiendomsinformasjon 0229-91/16 Myren 59.75388° N, 10.99316°E Her finner du Myren på kartet

Myreng

Eiendomsinformasjon 0229-91/120 Myreng 59.75431° N, 10.99797°E 612262.44      6625737.30 Myraveien 5 Her finner du Myreng på kartet

Myrvold

Plass i bruk fra 1850-åra.  Nedlagt før 1891. 59.71505° N, 11.14664°E Her finner du Myrvold på kartet

Nabben

59.79147° N, 11.02519°E Her finner du Nabben på kartet

Nedsaga

59.80119° N, 11.03301°E Her finner du Nedsaga på kartet

Nersaga Rausjø

Her finner du plassen Nersaga på kartet.

Nes gård Ytre Enebakk

Nes gård Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-88/1 Nes og kongell 59.69533° N, 11.04445°E Her finner du Nes gård på kartet.      

Nesa

Eiendomsinformasjon 0229-83/9 Nesa 59.72499° N, 11.08009°E 616967.37      6622622.90 Lillestrømveien 151 Her finner du Nesa på kartet

Nilsebu

Eiendomsinformasjon 0229-126/57 Nilsebu 59.80738° N, 11.01333°E 612917.25      6631679.26 Rausjøveien 658 Her finner du Nilsebu på kartet

Nordby Ytre Enebakk

Nordby   Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-98/5 Nordby 59.74169° N, 11.06517°E 616108.94       6624455.00 Kjølstadveien 229 Her finner du Nordby på kartet  

Nordbyodden

Eiendomsinformasjon 0229-126/19 Nordbyodden 59.79095° N, 11.02524°E 613670.64     6629866.34 Rausjøveien 689 Her finner du Nordbyodden på kartet

Nordjordet (Oppsal gård)

59.73784° N, 11.10482°E Her finner du Nordjordet på kartet

Nordlie

59.72172° N, 11.07880°E Her finner du Nordlie på kartet

Nordvang

Eiendomsinformasjon 0229-91/547 Nordvang 59.75494° N, 10.99757°E 612239.90       6625804.22 Myraveien 7 Her finner du Nordvang på kartet

Norvik

Eiendomsinformasjon 0229-91/344 Norvik 59.73991° N, 11.01437°E 613232.70     6624150.50 Tåjeveien 21 Her finner du Norvik på kartet

Nosa – Lysebråten

Nosa – Lysebråten

  Eiendomsinformasjon 0229-81/3 Lyserbråten 59.80193° N, 11.03576°E 618171.37 6620594.85 Eiendomsinformasjon 0229-82/1 Nosa 59.70670° N, 11.10376°E 618379.32 6620656.34 Her finner du Nosa – Lysebråten på kartet.

Nyland under Omberg Ytre Enebakk

Nyland under Omberg  Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-102/5 Nyland 59.73680° N, 11.10167°E 618070.17     6623787.00 Lillestrømveien 265 Her finner du Nyland på kartet.

Nylandslia (Oppsal gård)

59.73659° N, 11.10323°E Her finner du Nylandslia på kartet

Nylende Ytre Enebakk

Nylende  Ytre Enebakk

Her finner du Nylende på kartet.  

Odden

Eiendomsinformasjon 0229-91/314 Odden 59.73628° N, 10.98931°E 611840.20    6623725.10 Tangenveien 77 A Her finner du Odden på kartet

Odden Rausjø

  59.81073° N, 11.01332°E Her finner du Odden på kartet

Omberg gård Ytre Enebakk

Omberg gård  Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-102/1 Omberg s 617989.01N    6623372.95E 59.73147° N, 11.09860°E Her finner du Omberg gård på kartet  

Oppsal / Opsal

Oppsal / Opsal

Eiendomsinformasjon 0229-103/1 Opsal 618532.36N    6623868.25E 59.73576° N, 11.10853°E Her finner du Oppsal på kartet.

Otterbeck Ytre Enebakk

Otterbeck  Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-91/593 59.77108° N, 10.98333°E 611374.74 6627577.23 Osloveien 733 Her finner du Otterbeck på kartet  

Ødegården

59.73544° N, 11.02684°E Her finner du Ødegården på kartet

Øia

59.83021° N, 11.00150°E Her finner du Øia på kartet

Østby søndre

Eiendomsinformasjon 0229-85/2 Østby 616373.86N    6621793.75E 59.71776° N, 11.06901°E Her finner du Søndre Østby på kartet

Østli

Eiendomsinformasjon 0229-91/109 Østli 59.73901° N, 11.01588°E 613325.30 6624084.10 Vanglistubben 31 Her finner du Østli på kartet

Østvåg

Eiendomsinformasjon 0229-93/91 Østvåg 614608.83N    6622755.50E 59.72688° N, 11.03817°E Her finner du Østvåg på kartet

Øvresaga

59.79855° N, 11.02938°E Her finner du Øvresaga på kartet

Pentua

Eiendomsinformasjon 0229-126/124 Pentua 59.79013° N, 11.02904°E 613858.87     6629773.23 Rausjøveien 693 Her finner du Pentua på kartet

Pet-sver

59.79903° N, 10.99885°E Her finner du Pet-sver på kartet

Pettersborg

Eiendomsinformasjon 0229-91/73 Pettersborg 59.73870° N, 11.01721°E 613384.18      6624018.55 Vanglistubben 11 Her finner du Pettersborg på kartet

Rabben

Eiendomsinformasjon 0229-91/245 Rabben 59.74112° N, 10.98868°E 611758.80     6624245.60 Tangenveien 149 , B , C Her finner du Rabben på kartet

Råksta

Eiendomsinformasjon 0229-90/79 Råksta 59.73624° N, 11.02633°E 613900.00      6623767.00 Mårveien 1 A, B Her finner du Råksta på kartet

Rato

Eiendomsinformasjon 0229-126/108 Rato 59.79618° N, 11.02318°E 613531.00     6630447.97 Rausjøveien 690 Her finner du Rato på kartet

Rausjø skole

Rausjø skole

Her finner du Rausjø skole på kartet.

Ravnås

Eiendomsinformasjon 0229-88/7 Ravnås 59.70105° N, 11.04832°E 615226.60     6619852.99 Tomterveien 253 Her finner du Ravnås på kartet

Rugse (Oppsal gård)

59.73662° N, 11.10482°E Her finner du Rugsde på kartet

Rustad gård ved Langen Ytre Enebakk

Rustad gård ved Langen Ytre Enebakk

 Eiendomsinformasjon 0229-92/2 Rustad s 59.72937° N, 10.99419°E 612001.74N   6623103.24E Her finner du Rustad gård på kartet

Rustadstuen

Eiendomsinformasjon 0229-92/3 Rustadstuen 59.72681° N, 10.99950°E 612432.62    6622659.24 Skiveien 275 Her finner du Rustadstuen på kartet

Sagstuen

Sagstuen

59.72347° N, 11.05176°E Her finner du Sagstuen på kartet

Saksebu

Eiendomsinformasjon 0229-126/120 Saksebu 59.78989° N, 11.02330°E 613542.00       6629751.30 Rausjøveien 631 Her finner du Saksebu på kartet

Sandaker

Eiendomsinformasjon 0229-91/181 Sandaker 59.75552° N, 10.99544°E 612093.03    6625867.50 Myraveien 25 Her finner du Sandaker på kartet

Shell bensinstasjon

Shell bensinstasjon

Her finner du Shell på kartet.  

Skaug nordre

Ryddet alt i 1660-åra. I Nord-Skaug sto husene til på 1980-   tallet 59.71262° N, 11.07424°E Her finner du Nordre Skaug på kartet

Skaug søndre

Ryddet alt i 1660-åra. Sør-Skaug var bebodd til ca. 1900. Husa    sto til under siste krig. 59.70887° N, 11.06997°E Her finner du Søndre Skaug på kartet

Skaustua ii

59.78931° N, 11.02895°E Her finner du Skaustua ii på kartet

Skjønhaug

Eiendomsinformasjon 0229-91/32 Skjønhaug 59.73784° N, 10.98864°E 611786.60     6623875.10 Tangenveien 93 Her finner du Skjønhaug på kartet

Skjønnhaug

59.73747° N, 11.08029°E Her finner du Skjønnhaug på kartet

Skogbråten

59.72632° N, 11.09890°E Her finner du Skogbråten på kartet

Skogbråten

59.72820° N, 11.10141°E Her finner du Skogbråten på kartet

Skogbryn

Eiendomsinformasjon 0229-83/37 Skogbryn 59.72401° N, 11.08063°E 617001.41     6622563.72 Svenskerudbakken 10 Her finner du Skogbryn på kartet

Skogli

59.73612° N, 11.08422°E Her finner du Skogli på kartet

Skogli

59.72208° N, 11.07840°E Her finner du Skogli på kartet

Skogli

59.81973° N, 11.01103°E Her finner du Skogli på kartet

Skogly

59.72358° N, 11.08197°E Her finner du Skogly på kartet

Skovheim

Eiendomsinformasjon 0229-90/13 Skovheim 59.72922° N, 11.03326°E 614307.62     6623034.14 Osloveien 153 Her finner du Skovheim på kartet

Skrabben skog

59.74331° N, 11.04348°E Her finner du Skrabben skog på kartet

Skrenten

59.79671° N, 11.02206°E Her finner du Skrenten på kartet

Sletta

59.75232° N, 10.98941°E Her finner du Sletta på kartet

Solås

Eiendomsinformasjon 0229-99/10 Solås 617146.93N    6623888.27E 59.73634° N, 11.08392°E Her finner du Solås på kartet

Solås

Eiendomsinformasjon 0229-95/11 Solås 59.72405° N, 11.07533°E 616704.08      6622498.29 Lillestrømveien 123 Her finner du Solås på kartet

Solås

Eiendomsinformasjon 0229-99/10 Solås 59.73629° N, 11.08393°E 617146.93     6623888.27 Kjølstadveien 174 Her finner du Solås på kartet

Solås

Eiendomsinformasjon 0229-95/11 Solås 59.72399° N, 11.07528°E 616704.08    6622498.29 Lillestrømveien 123 Her finner du Solås på kartet

Solås

Eiendomsinformasjon 0229-83/18 Solås 59.72193° N, 11.07918°E 616931.10   6622276.16 Svenskerudveien 39 Her finner du Solås på kartet

Solås

Eiendomsinformasjon 0229-84/2 Solås 59.71517° N, 11.08254°E 617143.62     6621529.12 Nosaveien 127 Her finner du Solås på kartet

Solås

Eiendomsinformasjon 0229-91/108 Solås 613332.74N    6624038.66E 59.73874° N, 11.01620°E Vanglistubben 33 Her finner du Solås på kartet

Solås

Eiendomsinformasjon 0229-91/387 Solås 59.75138° N, 10.99248°E 611957.88    6625404.36 Myraveien 49A, B Her finner du Solås på kartet

Solbakken

Eiendomsinformasjon 0229-90/63 Solbakken 59.72670° N, 11.04038°E 614733.00    6622741.00 Borgveien 29 Her finner du Solbakken på kartet

Solbakken

Eiendomsinformasjon 0229-91/237 Solbakken 59.73941° N, 10.98727°E 611696.97 6624050.19 Tangenveien 129 Her finner du Solbakken på kartet

Solbakken

Eiendomsinformasjon 0229-126/21 Solbakken 59.79622° N, 11.02225°E 613482.01    6630440.28 Rausjøveien 684 Her finner du Solbakken på kartet

Solberg søndre

Eiendomsinformasjon 0229-101/2 Solberg s 617407.74N    6623438.45E 59.73222° N, 11.08830°E Her finner du Søndre Solberg  på kartet

Solbråten

Eiendomsinformasjon 0229-83/28 Solbråten 59.72245° N, 11.08022°E 616959.46      6622339.49 Svenskerudveien 35 Her finner du Solbråten på kartet

Soleng

Eiendomsinformasjon 0229-83/41 Soleng 59.72272° N, 11.07913°E 616927.05     6622364.25 Svenskerudveien 21 Her finner du Soleng på kartet

Solfjell

  Eiendomsinformasjon 0229-91/53 Solfjell 59.73824° N, 10.99009°E 611869.98     6623936.77 Tangenveien 111 Her finner du Solfjell på kartet

Solglimt

Eiendomsinformasjon 0229-90/34 Solglimt 59.73872° N, 11.02198°E 613655.20     6624039.10 Osloveien 268 A, B Her finner du Solglimt på kartet

Solgløtt

59.79581° N, 11.02518°E Her finner du Solgløtt på kartet

Solholmen

59.78066° N, 10.97948°E Her finner du Solholmen på kartet

Solholmen ii

59.78114° N, 10.97911°E Her finner du Solholmen ii på kartet

Sollia

Eiendomsinformasjon 0229-91/134 Sollia 59.73875° N, 10.98873°E 611785.00    6623996.10 Tangenveien 117 Her finner du Sollia på kartet

Sollia husmannsplass.

Tufter etter husmannsplass fra ca 1800. Plassen ble ryddet ca 1790 og ble nedlagt etter 14. Alle som bodde på Sollia sultet i hjel. Her kan du se restene etter Sollia. Se […]

Solodden

Eiendomsinformasjon 0229-91/54 Solodden 59.73822° N, 10.98777°E 611730.69     6623896.44 Tangenveien 95 Her finner du Solodden på kartet

Solrabben

Eiendomsinformasjon 0229-98/12 Solrabben 59.74275° N, 11.06265°E 615938.21      6624548.07 Kjølstadveien 233 Her finner du Solrabben på kartet

Solstad

Eiendomsinformasjon 0229-103/9 Solstad 59.73249° N, 11.11891°E 619126.08     6623523.27 Lillestrømveien 401 Her finer du Solstad på kartet

Solstad

Eiendomsinformasjon 0229-108/107 Solstad 59.69451° N, 11.10575°E 618502.00     6619276.00 Svinesveien 146 Her finner du Solstad på kartet

Solstad

Eiendomsinformasjon 0229-91/167 Solstad 59.72968° N, 11.00455°E 612688.90      6622988.10 Gravveien 1 A, B Her finner du Solstad på kartet

Solstad

Eiendomsinformasjon 0229-102/11 Solstad 59.72764° N, 11.09214°E 617632.50     6622906.90 Lillestrømveien 223 Her finner du Solstad på kartet

Solstad

Eiendomsinformasjon  0229-90/58 Solstad 59.72743° N, 11.03796°E 614591.64     6622818.12 Borgveien 19 A Her finner du Solstad på kartet

Solstad ii

Eiendomsinformasjon 0229-90/618 Solstad ii 59.72732° N, 11.03825°E 614614.89     6622810.44 Borgveien 19 B Her finner du Solstad ii på kartet

Solstua

Eiendomsinformasjon 0229-91/49 Solstua 59.73862° N, 10.98711°E 611694.74     6623953.00 Tangenveien 99 Her finner du Solstua på kartet

Solstua

59.81401° N, 11.01145°E Her finner du Solstua på kartet

Solstua

59.75394° N, 10.99053°E Her finner du Solstua på kartet

Solstugu

0229-91/396 Solstugu 59.75411° N, 11.00012°E Her finner du Solstugu på kartet

Solvang

Eiendomsinformasjon 0229-83/25 Solvang 59.72269° N, 11.08011°E Her finner du Solvang på kartet

Solvang

Eiendomsinformasjon 0229-93/21 Solvang 59.72768° N, 11.03612°E Her finner du Solvang på kartet

Solvang

Eiendomsinformasjon 0229-93/24 Solvang 59.72517° N, 11.04568°E 615036.00      6622579.10 Skoleveien 3 B Her finner du Solvang på kartet

Solvang

Eiendomsinformasjon 0229-89/1/2 Solvang 59.71645° N, 11.05308°E Her finner du Solvang på kartet

Solvang

Eiendomsinformasjon 0229-108/40 Solvang 59.70214° N, 11.10943°E 618702.28      6620127.57 Svinesveien 70 Her finner du Solvang på kartet

Solvang iii

Eiendomsinformasjon 0229-83/42 Solvang iii 59.72298° N, 11.07940°E Her finner du Solvang iii på kartet

Solvik

Eiendomsinformasjon 0229-90/65 Solvik 59.73767° N, 11.02463°E 613798.96     6623926.46 Nylendeveien 4 A , B, C, D  Her finner du Solvik på kartet

Sommerro

59.72200° N, 11.08027°E Her finner du Sommerro på kartet

Sørjordet (Oppsal gård)

59.73231° N, 11.10557°E Her finner du Sørjordet på kartet

Spaningen

59.74463° N, 10.98091°E Her finner du Spaningen på kartet

Stalljordet (Oppsal gård)

59.73498° N, 11.10641°E Her finner du Stalljordet på kartet

Steinå ii

59.79672° N, 11.02462°E Her finner du Steinå ii på kartet

Stensrud

Eiendomsinformasjon 0229-88/1/1 Stensrud 59.70069° N, 11.04541°E 615105.80    6619845.38 Tomterveien 266 Her finner du Stensrud på kartet

Storjordet (Oppsal gård)

59.73498° N, 11.10641°E Her finner du Storjordet på kartet

Strandheim

Eiendomsinformasjon 0229-93/72 Strandheim 59.72750° N, 11.03469°E Her finner du Strandheim på kartet

Strandly

Eiendomsinformasjon 0229-88/5 Strandly 59.69725° N, 11.04158°E 614860.87     6619519.00 Tomterveien 310 Her finner du Strandly på kartet

Strandnes

Strandnes

Vi ser Strandnes til venstre i svingen øverst i bildet. Eiendomsinformasjon 0229-88/1/2 Strandnes 59.69976° N, 11.04463°E 615064.12N   6619748.39E Tomterveien 278 Her finner du Strandnes på kartet

Strandstuen

Eiendomsinformasjon 0229-91/127 Strandstuen 59.73802° N, 10.98814°E 611755.20      6623893.40 Tangenveien 103 Her finner du Strandstuen på kartet

Strandvik

59.79589° N, 11.02108°E Her finner du Strandvik på kartet

Strandvollen Ytre Enebakk

Strandvollen  Ytre Enebakk

Her finner du Strandvollen på kartet.        

Sulerud / Skogbråten

Eiendomsinformasjon 0229-82/3 Skogbråten 59.72621° N, 11.10247°E 618306.91    6622711.94 Sulerudveien 25 Her finner du Sulerud på kartet

Svabo

59.75090° N, 10.99238°E Her finner du Svabo på kartet

Svartås

Eiendomsinformasjon 0229-126/145 Svartås 59.78007° N, 11.00347°E 612481.29       6628630.19 Rausjøveien 475 Her finner du Svartås på kartet

Svarthol

Eiendomsinformasjon 0229-126/162 Svarthol 59.78106° N, 10.98583°E Her finner du Svarthol på kartet

Svendsensaga / Sagstua

Svendsensaga / Sagstua

Her kan du se hvor Svendsensaga lå på kartet.

Svenneby

Eiendomsinformasjon 0229-94/3 Svenneby 59.73701° N, 11.04733°E 615048.86 6623884.31 Gjeversrudveien 117 Her finner du Svenneby på kartet

Svenskerud

Eiendomsinformasjon 0229-83/7 Svenskerud 59.72343° N, 11.07869°E Svenskerudveien 11 Her finner du Svenskerud på kartet

Sverre Smed’s hus

Sverre Smed’s hus

Huset er i dag dessverre revet. Her finner du Sverre smed’s hus på kartet. Huset til Sverre ligger ved Tangenelvas utløp i Mjær. Sverre Svendsen Haug (1904-1996) er nok bedre […]

Svines gård Ytre Enebakk

Svines gård  Ytre Enebakk

Eiendomsinformasjon 0229-108/4 Svines 618610.42N    6619710.30E 59.69843° N, 11.10757°E Svinesveien 110A Her finner du Svines gård på kartet

Taaje

Eiendomsinformasjon 0229-91/4 Taaje 59.73997° N, 11.01543°E 613276.47   6624134.19 Vanglistubben 30 Her finner du Taaje på kartet

Tangen

59.78678° N, 11.02852°E Her finner du Tangen på kartet

Tangen

Eiendomsinformasjon 0229-91/12 Tangen 59.74071° N, 10.98721°E 611962.61     6623947.77 Her finner du Tangen (Vannforsyning/Pumpestasjon) på kartet

Tangen

59.70390° N, 11.15632°E Plass nedlagt før 1890 Her finner du Tangen på kartet

Tangen elva.

I 1880 var det to kverner, et garveri, en stampe og en sag ved elva. Et eget vannhjul i elva dro senere treskeverket på Vestby via en lang wireoverføring. 59.72304° […]

Tangenelva

Tangenelva

59.72438° N, 11.04288°E 614906.79N    6622484.31E Her finner du Tangenelva på kartet Vannhjuldelen ble funnet ved elvekanten i Tangenelven våren 1993. Funnstedet tilsier at det må enten være hjulet som dro […]

Tangenkrysset Ytre Enebakk

Tangenkrysset Ytre Enebakk

Her finner du Tangenkrysset på kartet.    

Terjehus

59.81282° N, 11.01512°E Her finner du Terjehus på kartet

Till astabu

59.78871° N, 11.00571°E Her finner du Till astabu på kartet

Till Solvang

Eiendomsinformasjon 0229-83/32 Till Solvang 59.72297° N, 11.07986°E Her finner du Till Solvang på kartet

Till toppen

Eiendomsinformasjon 0229-91/591 Till toppen 59.73982° N, 10.98686°E 611685.11    6624109.02 Her finner du Till toppen på kartet

Tiriltoppen

59.69862° N, 11.03973°E Her er Tiriltoppen på kartet

Tjennsdalen

Nevnt som plass fra 1850-åra. Nedlagt mellom 1872-1875. 59.70491° N, 11.07194°E Her ligger Tjennsdalen på kartet

Tomtebo

59.72295° N, 11.08037°E Her finner du Tomtebo på kartet

Tomtekoja ii

59.80731° N, 11.01009°E Her finner du Tomtekoja ii på kartet

Toneodden

59.83146° N, 10.99989°E Her finner du Toneodden på kartet

Tonevangen

59.83116° N, 11.00541°E Her finner du Tonevangen på kartet

Toppås

59.73457° N, 11.09977°E Her finner du Toppås på kartet

Toppen

59.74025° N, 11.01334°E Her finner du Toppen på kartet

Torvet

59.72162° N, 10.99816°E Her finner du Torvet på kartet

Tømt

Tømt

Plass i bruk 1711.  Nedlagt 1890-åra Her finner du Tømt på kartet

Trallbø

59.80533° N, 11.01447°E Her finner på Trallbø på kartet

Trollhaugen

Eiendomsinformasjon 0229-91/47 Trollhaugen 59.73766° N, 10.98941°E 611815.67     6623873.63 Tangenveien 91 Her finner du Trollhaugen på kartet

Trollheim

Eiendomsinformasjon 0229-95/12 Trollheim 59.72380° N, 11.07196°E 616487.90     6622485.37 Solbergveien 8 Her finner du Trollheim på kartet

Trollholmen

59.78959° N, 11.02421°E Her finner du Trollholmen på kartet

Trollvika

59.78884° N, 11.02553°E Her finner du Trollvika på kartet

Tytabu

Eiendomsinformasjon 0229-126/92 Tytabu 59.82495° N, 10.94610°E Her finner du Tytabu på kartet

Ubberud

Ubberud

Eiendomsinformasjon 0229-87/1 Ubberud 59.70998° N, 11.02815°E 614101.97     6620857.28 Tomterveien 202 Her finner du Ubberud gård på kartet

Ungersness gård Ytre Enebakk

Ungersness gård  Ytre Enebakk

1890 Her finner du Ungersness gård på kartet.  

Vågås

59.72383° N, 11.04013°E Her finner du Vågås på kartet

Vågåtun

Eiendomsinformasjon 0229-93/25 Vågåtun 59.72750° N, 11.03586°E 614453.44 6622847.12 Osloveien 134 Her finner du Vågåtun på kartet

Vågblikk

Eiendomsinformasjon 0229-91/405 Vågblikk 59.74102° N, 11.01771°E 613418.30       6624278.70 Bjerklandsveien 37 Her finner du Vågblikk på kartet

Vågby

Eiendomsinformasjon 0229-93/43 Vågby 59.72759° N, 11.03650°E 614512.66    6622834.42 Borgveien 12 Her finner du Vågby på kartet

Vågheim

Eiendomsinformasjon 0229-90/88 Vågheim 59.73533° N, 11.02470°E 613811.30     6623677.20 Osloveien 237 Her finner du Vågheim på kartet

Vagram gård Ytre Enebakk

Vagram gård Ytre Enebakk

Her finner du Vagram gård på kartet.  

Vågsbu

59.72933° N, 11.02268°E Her finner du Vågsbu på kartet

Vågtun

59.72972° N, 11.02318°E Her finner du Vågtun på kartet

Vang

59.72799° N, 11.10221°E Her finner du Vang på kartet

Vannskisenter

Eiendomsinformasjon 0229-89/3 P 2 59.71908° N, 11.05586°E 615615.34     6621903.66 Tomterveien 37 Her finner du vannskisenteret på kartet

Vårli

Eiendomsinformasjon 0229-91/282 Vårli 59.74068° N, 10.98949°E 611829.91     6624215.70 Tangenveien 150 Her finner du Vårli på kartet

Varp / kast

Etter tradisjonen ble en dansk fut drept av kusken sin her på den gamle veien mellom Dalefjerdingen og Brevik. Alle som ferdes forbi stedet skulle kaste en pinne eller en […]

Venabo

59.73419° N, 11.04575°E Her finner du Venabo på kartet

Vestby bru

Vestby bru

Her finner du Vestby bru på kartet.  

Vestby Gård

Vestby Gård

Eiendomsinformasjon 0229-90/1 Vestby 614284.59N    6622091.79E 59.72101° N, 11.03205°E Her finner du Vestby på kartet  

Vestby skog

59.73500° N, 11.02490°E Her finner du Vestby skog på kartet

Vestenga

Plassen var bebodd fra tidlig på 1800-tallet, Nedlagt før 1910. 59.71475° N, 11.12027°E Her finner du Vestenga på kartet

Vesthaugen

Eiendomsinformasjon 0229-94/56 Vesthaugen 59.73534° N, 11.04835°E 615138.70   6623710.26 Gjeversrudveien 97 Her finner du Vesthaugen på kartet

Vestheim

Eiendomsinformasjon 0229-91/431 Vestheim 59.73906° N, 11.01338°E 613171.50     6624048.60 Tåjeveien 2 Her finner du Vestheim på kartet

Vik

Eiendomsinformasjon 0229-91/28 Vik 59.73704° N, 11.01207°E 613106.82   6623842.47 Skiveien 14, 16 Her finner du Vik på kartet

Vik gård, Ytre Enebakk

Vik gård, Ytre Enebakk

Her finner du Vik gård på kartet.

Viken / Vika

59.70319° N, 11.10063°E Her finner du Viken på kartet

Vollene Ytre Enebakk

Vollene   Ytre Enebakk

Her finner du Vollene på kartet.  

Woldmo

59.79172° N, 11.02613°E Her finner du Woldmo på kartet