Innholdsfortegnelse til boken.

I innholdsfortegnelsen kan du trykke på sidenummeret  og du vil bli viderekoblet til riktig side i den digitale utgaven av bygdeboken.

Trykk på den grønne linken under og du kommer videre.

Innholdfortegnelse Bygdebok III

FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT, MÅL, VEKT    12 SPESIELLE ORD OG UTTRYKK                                     18 DALEFJERDINGEN                                                                25 RUD i Dalefjerdingen, gnr. 53                                           56 Eierhistorie, Brukerhistorie                                               57 Nordstua 53/1                                                                            58 Søstua Rud 53/4                                                                         61 Plasser og bruk                                                                            64 Burstad 53/3                                                                                 65 Åsli 53/2                                                                                           66 Parter og parseller                                                                     68 KILLERUD, gnr. 54                                                                      69 Eierhistorie, Brukerhistorie                                                    70 Nordre Killerud 54/1 […]

Innholdsfortegnelse Bygdebok II

  FORORD    9 LITT OM GARDSNAVN OG SLEKTSNAVN PÅ HAMMEREN MED SKÅKA    12 FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT,MÅL,         VEKT…………..          15 SPESIELLE ORD OG UTTRYKK                                                              18   ØSTRE OG VESTRE VENG, gnr. 120 og 121                                   25 Eierhistorie Ø. Veng                                                                                       28 Brukerhistorie Ø. Veng, Bruk I                                                                 29 Bruk II                                                                                                                     30 Ø. Veng samlet                                                                                                  32 Ø. […]

Innholdsfortegnelse Bygdebok I

FORORD                                                                                                                                    9 FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT, MÅL, VEKT                          14 GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR ENEBAKK                                             17 Innledning                                                                                                                                17 Utarbeiding av gards- og slektshistorien                                                              17 Utforming av stoffet                                                                                                          21 Spesielle ord og uttrykk                                                                                                  23   GÅRDS- OG SLEKTSNAVN PÅ STRANDA OG I KIRKEBYGDA         31   […]