Torsdag 7. mars,  kl. 18:30.

Temamøte på Holtop «Et møte med en skattejeger»

Et dypdykk i fenomenet metallsøkning med Per Kristian Sibe.

Torsdag 14. mars,  kl. 18:00.

Ekstraordinært årsmøte 2012

Sak: Det endelige regnskapet for 2012.

Torsdag 11. april,  kl. 18:00.

Temamøte på Ignabakke «Fange nr 79 231 forteller»

Samuel Steinmann er den eneste gjenlevende nordmann som ble deponert med slaveskipet DS Donau og overlevde tilintetgjørelsesleieren Auschwitz under andre verdenskrig. Torsdag 11. april kommer han til Enebakk for å fortelle sin historie.

Torsdag. 30. mai, kl 18:00

Temamøte i lagshuset «Slektsforskning»

Vår slekts ansvarlig Amund Ruud og arkivsjef Niels J. Knagenhjelm gir en innføring i hvordan man skal starte når man vil granske slekta.

Søndag 9. juni

Plankemarsjen 2013.

Søndag 16. juni kl. 14:00

Rusletur i Ekebergdalen

Turledere er Arne Østerby med venner.

Rælingen historielag er spesielt invitert, men turen er åpen for alle.

Søndag 7. juli  kl. 12:

Åpen dag på Enebakk bygdetun.

Guider er Håkon Tysdal, Arne Østerby og Kjell Hovde.

Søndag 28. juli kl. 10:00

Olsokgudstjeneste og åpen dag på bygdetunet.

Guider er Arne Østerby og Heidi Wattum.

Søndag 11. august  kl. 13:00

Rusletur på «Feriehjemmet Stein og Jord» i Ytterbygda.

Turleder er Liv Bjærknes.

Lørdag  7. september  kl. 11:00

Bygdedagen 2013.

September.

«Rusletur»

Torsdag 24. oktober  kl. 19:00

Temamøte på Holtop «Jens Bjørneboe i Enebakk»

Foredrag ved Marianne Bjørneboe.

November

Temamøte på Holtop