Enebakk historielag               Org. nr.   894 310 022

Lillestrømveien  801            Mail:   leder@enebakkhistorie.no

1912 Enebakk                        Bank kto.  1269.30.41943

Kulturhuset   Ignaveien 16.   1912 Enebakk

 

Historielaget er tilsluttet Romerike historielag

Æresmedlemmer i Enebakk historielag:
Åse Killerud (2005)
Rolf Solberg (2006)
Jan Svartebekk (2008)
Håkon Tysdal (2010)

Andreas Bøler (2015)

 

Mottatt  Romerike historielags hederstegn:
Barthold A. Butenschøn (1984)
Ulf Oppegaard (1986)
Ole Weng (1986)
Åse Killerud (2006)
Nils Sikkerbøl (2008)
Rolf Solberg (2008)

 

Enebakk historielag blir til

Enebakk historielag blir til

BEGYNNELSEN:   I 1951 ble Øivin Ribsskog formann i Romerike historielag og han la raskt frem forslag om å danne lokale historielag i alle bygdene på Romerike. Disse skulle være tilsluttet Romerike historielag, som skulle være overbygning for historielagsbevegelsen  på Romerike. Denne planen fikk umiddelbar tilslutning. Den 17. juli 1954 arrangerte Enebakk kommune et møte i Herredshuset for å […]

Lederens hjørne

På disse sidene ønsker vi i Enebakk historielag å presentere våre aktiviteter     og annet av interesse for de som vil vite mer om Enebakks historie – både   fra nyere og fra eldre tider. Februar 2012:       ______________________________________________________________________ November 2011: ________________________________________________________________________ Juni  2011: ________________________________________________________________________ Desember 2010: _______________________________________________________________ September 2010: _______________________________________________________________ Juni 2010: _______________________________________________________________ Februar 2010: _______________________________________________________________ […]

Lagets ledere

Lagets ledere

Oversikt over lagets ledere fra 1955