BLAKER SKANSE OG NÆRMESTE OMEGN av: Odd Skullerud

Delen av Blaker-bygda nærmest Glomma er et bakket landskap. Skrentene ned mot elva er bratte. Der den gamle ferdselsåren kom inn fra vest over Blakersund er en liten flate i […]

Bruene ved Fossum

  Her kan du lese om bruene ved Fossum Trykk på denne linken Fossum

Dalefjerdingen postkontor 75 år

75 år, sommer, vinter, høst og vår Posten den har kommet frem, lyspunkt for mange hjem her i Dalefjerdingen, Hammeren i samme sleng først til fots en ofte gikk, det […]

En eldgammel færdselsvei gjennom Ekeberg skog

En eldgammel færdselsvei gjennom Ekeberg skog   Av Dag Klavenes   En av de eldste central-færdselslinjer i Norden går gjennom Ekeberg skog i hele dens lengde. Det gjelder den fra […]

En liten novelette fra 1881

En liten novelette fra 1881

En stræg i regningen

EN SPLITTERNY VISE om Flatebybedriften og folk paa Enebakkstrand av Oskar Pedersen

Mel.: Med skibet Jone Jonas fra Engeland vi drog. At dikte og at skrive det er min største lyst, men jeg kafr jo intet blive, for min stilling er saa […]

En Vinter-Reise fra Christiania til Fridrichshald med Anmerkninger i den Anledning, som og i henseende til Aarstiden.

Denne Reise gik for sig fra Christiania ud paa Landet, for at tilbringe Julen hos en Ven og Paarørende, Mag. Bierregaard, Sognepræst paa Edsberg, hvor jeg opholdt mig nogen Tid […]

Enebakk gjennom tidene

Mange spør seg, selv om at Enebakk, har det skjedd noe der som det er verd å skrive noe om?  Jo, se det, hvis en begynner å undersøke så dukker […]

Enebakk sang

T:        P. Bergsvik M:       Du gamla du fria   Med skogkledde lier og blinkende tjern ligg bygda og smiler mellom sjøer, med høyreiste koller og åser som vern om […]

Erindringer fra nybygertid i USA og Canada.

27. mars 1903 stod en flokk Mennesker på Palebryggen i Oslo, de skulle om bord i D.S. Angelo som tok dem over til Hull i England på vei til Amerika. […]

Forsvarsanlegg på Romerike

Romerike Forsvarsanlegg

GAMLE ORD OG UTTRYKK FRA ENEBAKK

Gamle ord og uttrykk fra Enebakk

Hjulmaker Aksel Bråten

AVSKRIFT Beretning av A K S E L  B R Å T EN , Ytre Enebakk. Jeg var 16 år da jeg i 1902 gikk inn for å bli hjulmaker. […]

Hobøl Museum

Hobøl Museum

    Revidert 1998 «Nordalen Vandfall» hørte fra gammelt av til Vegger gård, og derfor fikk den navnet Nordalen, som er det egentlige navnet. Tidligere sto det ei mølle der, […]

Høgåsen.

Frå den ti’ je’ var smågutt, er de’ en je’ enda så gott kan minns  – de’ er Høgåsen som han bestandi’ vart kællt. Han kom hit tel bygda. i […]

Husmannsvesenet

Husmannsvesenet  av Svartebekk. Husmannsvesenet nådde sitt høydepunkt på 1850 tallet med Ca. 65.000 husmenn i Norge. Her i Enebakk var det også en tilsvarende utvikling og Orderud hadde 5 plasser […]

HVOR GAMMEL ER ENEBAKK KIRKE? av Knut Grinde

La det være sagt med en gang at sikker tidfesting av året den ble innviet, er det umulig å finne fram til. Men datoen er kjent: Enebakk kirke ble viet […]

LITT OM GAMLE VEGER. Ved Vidar Holstad.

  For de som er interesserte i gamle veier i Enebakk er det i det minste tre bøker som må nevnes;   Det er«Akershus fylkes veghistorie» ved ingeniør J.Gjærum,Oslo 1954.  […]

LYSERNKJØRINGEN

Handelshusene i Moss kjøpte tømmer i Østerdalen, og det skulle til Moss Vi skal følge «ruten» fra Øyeren forbi Saltvet – Nyeng – Knatterudtjern – Padderud – til Lysern. Tømmeret […]

Mat, matlaging og oppbevaring

Innearbeid. Før 1900 var selvberging det bærende prinsippet for kostholdet på landsbygda. Det vii si at gården måtte levere det aller meste av den maten som trengtes til alle som […]

Minnebok fra 2. verdenskrig

Her kan du se en minnebok fra en som var stasjonert ved Bøndenes hus fra 1943. Minnebok fra 2. verdenskrig.

Om Enebakk – Svnnøve Nersveen’s selskap 10.3-2007

Enebakk i dag.                                2007 Antall innbyggere:                 ca. 9500 Beliggenhet, 3 sentere:          Flateby, 30 km til Oslo Kirkebygden m/ Hammeren og Dalefjerdingen, 40 km til Oslo Ytre Enebakk, 30 km […]

Originaler, galninger og bygdetullinger.

Der gives vel neppe under solen to begreber, som forveksles saa let, som det at være en original, og det at være en galning, og der skal sandelig nu om […]

Preståa saga

Preståa saga

I Enebakkdalen var det et sagbruk med 5 sager. Tømmeret kom for stordelen fra Fet lenser og ble slept inn i Preståa for så å bli lesset på en hestejernbane […]

Prolog Enebakk historielag, 60-årsjubileum, 27. aug. 2015

  Kjære gjester og venner av historielaget. I dag feirer vi Enebakk historielags 60-årsjubileum. Jeg vil i den forbindelse ta for meg litt om bakgrunnen for opprettelsen av historielaget, litt […]

Rideveien over Lysefjell

Nok en av de gamle veie skal nevnes, det er rideveien over Lysefjell, der trolig er en av bygdens eldste veie. Kom enn den gamle bygdevei som ved Hovin kirke […]

SANG TIL ENEBAKK

T:        N. R. Aas M:       Dansk melodi   Vi vil synge en sang om den bygd som er vår her den ligger saa lunt me Hem aser og drommer, […]

Sang til Enebakk.

Sang til Enebakk. Mel.: Det er min sjel en frydfull trang.   Blandt Norges bygder fjern og nær vi Enebakk vil minnes, det er vår bygd, vårt hjem er her […]

Svenskeveien

Vinterstid – når det vart kjøre-sterk is på vannene – kom Svenskeveien i bruk. – Denne vei kom fra Sverige og fram til Rødenessjøen. Så kjørte de på isen opp […]

Tangen elven

Litt om Tangen elven   Den nordre gren av vassdraget har sitt tilløp fra området ved Østmark-kapellet.  En annen gren kommer fra området vest for Vangen skistue. Nedslagsfeltet for elven […]

Tangenelva skjematisk 1700-åra

Tangenelva  skjematisk  1700-åra

Trykker du på bildet får du stort bilde som er lettere lesbart.

TREKK AV YTTERBYGDAS OG VESTBYGODSETS HISTORIE

Ytterbygda – Ytre Enebakk – hva er det? Det er en eldgammel betegnelse som går helt tilbake til forhistorien. Opprinnelig var navnet Ytterbygdfjerdingen eller Ytterbyfjerdingen, på samme måte som Dalefjerdingen […]