Enebakk kommune var så heldig i 2008 å bli tildelt midler til to kulturminneløyper i kommunen, disse ble fordelt med en på Stranda og en i Ytterbygda. Enebakk historielag ble anmodet av kommunen å bistå med å legge opp disse to løypene, tegne de inn på kart og skaffe stoff om de kulturminner som løypene gikk innom på sin ferd gjennom terrenget. Enebakk historielag leverte løypene med det nødvendige undermateriale over til kommunen på nyåret 2009. Begge løypene vil bli spesielt merket med egne tegn i terrenget.

Når innleggingen på internett er sluttført vil det være fri tilgang for alle å gå inn på disse sider og se/studere disse to løypene med beskrivelse og bilder fra de kulturminner som er spesielt nevnt. Vi håper at flest mulig vil skrive ut kartet med løyper/ innhold og bruke dette til vandringer/studier i løypene. Løypa på Stranda kan også fint deles i to etapper for de som ønsker dette.