Kart har alltid vært en viktig kilde til informasjon om et lokalsamfunn. Enebakk har med sine hovedferdselsårer tvers gjennom kommunen ofte vært i fokus for kart-tegnere. Ikke så mange av disse kartene er kjent for folk flest i dag, godt gjemt som de ofte er i arkivene, eller like godt gjemt i bøker og andre publikasjoner.
Her vil Enebakk historielag etter hvert legge ut lenker til kart som dekker Enebakk.

Kart over Smaalenenes Amt

Kart over Smaalenenes Amt

Militærkart over Enebakk kommune

I 1797-1800 ble Enebakk og et stort oppland rundt oppmålt og tegnet av C. Vendel Bremer og Juell. Originalen befinner seg hos Statens kartverk. Vidar Holstad fra Ytre Enebakk har […]

2007 Kulturminner i Enebakk

2007  Kulturminner i Enebakk

  Kulturminnegruppa i historielaget startet våren 2006 en kartlegging av alle kulturminner i Enebakk. Vårt ønske er å merke disse både i landskapet og på kart, slik at de blir […]