Kart har alltid vært en viktig kilde til informasjon om et lokalsamfunn. Enebakk har med sine hovedferdselsårer tvers gjennom kommunen ofte vært i fokus for kart-tegnere. Ikke så mange av disse kartene er kjent for folk flest i dag, godt gjemt som de ofte er i arkivene, eller like godt gjemt i bøker og andre publikasjoner.
Her vil Enebakk historielag etter hvert legge ut lenker til kart som dekker Enebakk.

Kart over Smaalenenes Amt

Kart over Smaalenenes Amt

Militærkart over Enebakk kommune

I 1797-1800 ble Enebakk og et stort oppland rundt oppmålt og tegnet av C. Vendel Bremer og Juell. Originalen befinner seg hos Statens kartverk. Vidar Holstad fra Ytre Enebakk har fått kartet scannet, og har gitt tillatelse til å legge filene ut på nettet. En stor kopi av kartet henger på veggen i herredsstyresalen i […]

2007 Kulturminner i Enebakk

2007  Kulturminner i Enebakk

  Kulturminnegruppa i historielaget startet våren 2006 en kartlegging av alle kulturminner i Enebakk. Vårt ønske er å merke disse både i landskapet og på kart, slik at de blir sikret for ettertiden. Nedenfor kan man klikke på de forskjellige kartene og finne informasjon om våre mange kulturminner. Denne tjenesten er under kontinuerlig utvikling, så […]