Kart har alltid vært en viktig kilde til informasjon om et lokalsamfunn. Enebakk har med sine hovedferdselsårer tvers gjennom kommunen ofte vært i fokus for kart-tegnere. Ikke så mange av disse kartene er kjent for folk flest i dag, godt gjemt som de ofte er i arkivene, eller like godt gjemt i bøker og andre publikasjoner.
Her vil Enebakk historielag etter hvert legge ut lenker til kart som dekker Enebakk.