Publiseringsgruppa ble vedtatt opprettet på styremøte i Enebakk historielag 19. april 2006 og jobber med historielagets litterære og media orienterte prosjekter. Denne gruppa jobber med historielagets tidligere og fremtidige utgivelser, både i bokform og i hefteform. Publiseringsgruppa er også ansvarlige for salg og distribusjon av lagets utgivelser.

Bjørn Mikkelsen i 2015

Mobil:    482 83 097

E-mail:  bjormikk@online.no

WEB-ansvarlig

Niels J. Knagenhjelm

Mobil:  914 43 709

E-mail: niels@kontakten.no

 

—- Tilbake til forsiden