August 2013: Tur til Enebakk

Mariakirken Enebakk Kirke Rolf Solberg

Foto: Lars Alldèn

Historietur til Enebakk fant sted lørdag 24. august 2013. 32 personer var med på den vellykkede turen. I bussen utover fortalte formannen vår, Lars Alldén om Enebakkveiens tilblivelse og om ferdselen langs denne veien. Her kjørte bøndene i Enebakk varer inn til Christiania; til Ankertorvet , Youngstorvet og Kirkeristen. Slaktedyr ble fraktet levende til slakteriene i Ekebergskråningen, kjøttet måtte jo være ferskt når det ble solgt i byen.

På Våg i Ytre Enebakk ble vi møtt av Rolf Solberg fra Enebakk historielag, som viste oss rundt i den lille tømmerkirken Mari kirke fra 1700-tallet. Kirken har ikke navn etter Jomfru Maria, men etter den velstående Maren Kamp, som finansierte byggingen av kirken.

Under kaffen på Vågsenteret  fikk vi høre om Thranebevegelsen, som i Enebakk fikk stor oppslutning. Det sies at hver tredje voksne mann var medlem av arbeiderforeningen i 1850. Så var det da også 300 husmenn i bygda!

En entusiastisk Kjell Matheussen tok i mot og guidet oss i Enebakk kirke, en flott steinkirke fra 1104. Denne kirken er blant de best bevarte av våre middelalderkirker, da den aldri er blitt skadet, f.eks. i brann, og aldri modernisert. Vi fikk bla historien om Enebakkmadonnaen fra 1200-tallet som nå befinner seg på Historisk museum.  Kirken har kopien.
Rolf Solberg som viste oss Mari kirke, er oppvokst i bygda og har slekt her mange generasjoner  bakover, så han kunne fortelle en rekke historier om livet i gamle dagers Enebakk. Han tok oss med inn til Vik-saga: en modell av tømmerkjøringen og saga, alt bygget opp av håndskårede figurer og bygninger, laget av Johan Østvåg. Mange forbinder  Enebakk-bygdene nettopp med trevirke og plankekjøring.

Bygda er også kjent for sine storgårder, og disse hentet jo sin rikdom fra skog-og sagbruk virksomhet.  Middagen ble inntatt i Enebakk historielags bygning på storgården Bjerke, i det som kalles Ragnhilds rom. Her hadde kunstneren Ragnhild Butenschøn sitt atelier fra 1949. Vi var også innom kommunens kunstsamlinger og så hennes skulpturer, og verker av billedkunstneren Erling Enger.

Til slutt må også nevnes forfatteren Ragnhild Jølsen, som bla er kjent for sine kvinneskildringer.  Hun kom fra en gammel Enebakk-slekt. Hennes far må kalles en industripioner. Jølsen har også skrevet om faren og hans fyrstikkfabrikk i romans form. Rundt fabrikken var et yrende liv på slutten av 1800-tallet, men i dag er det få spor av virksomheten. Men Ragnhild Jølsens litteratur lever videre!

Ellen Nygaard.