Tordag 7. mars, kl. 18:30 inviterer vi til årets første temamøte.

For første gang på 3.  tre år er vi tilbake på Holtop i Ekebergdalen.

Metallsøking er en spennende og lærerik hobby, og man kan finne mye rart! Også verdifulle kulturminner. Møt skattejegeren Per Sibe, som forteller om både funn og fanteri!

Loddsalg, bakst og kaffe i pausen!

Gratis entre. Kaffespleis: Kr.  40,-

Åpent for alle.

Vi ønsker velkommen.

Skattejegeren 17 03 b

Det var tydelig at historielagets medlemmer satte stor pris på at årets første temamøte igjen fant sted hos Astrid Holtop på koselige Holtop i Ekebergdalen. Nærmere 40 kon for å høre metallsøker Per Sibe fra Norges metallsøkerforening fortelle om arbeidet han har utrettet gjennom årene, og ikke minst funnene han har kommet over. Av tilhørerne torsdag var 10 barn, og disse var kanskje blant de ivrigste  spørsmålsstillerne, og det var også disse som fikk prøve metallsøkerne Sibe hadde med. Sibe fortalte om, og viste frem, flere av funnene. Ofte finner an smykker i vann, og mynter er vanlige funn. En ting er gangbar mynt, men selvsagt aller mest spennende er de riktig gamle myntene en detektor kan avsløre. Sibe har funnet både sølvmynter, shillinger, gullringer og sogar en liten gullbarre! På jorder gjør metallsøkere rett som det er gamle funn. Det er som med stener på plenen, også gjenstander under jorda kommer opp til overflaten, fortalte Sibe. Andre funn er så unike at de får stor betydning for arkeologer og forskere, som et eksempel trakk Sibe frem da de var med på å bevise at slager på Re i Vestfold, som er beskrevet av Snorre, faktisk fant sted der i 1163. Norges metallsøkerforening samarbeider både med politi og arkeologer, men med sistnevnte støter man også på utfordringer, fordi arbeidsmetodene er såpass ulike.

Foto og tekst:  Gro Arneberg Thoresen