Bøkene kan bestilles hos Kontakten as 

frakt kommer i tillegg.

Vidar Holstad, Geir Kaasa og Håkon Tysdal:
«Dampskipet Strømmen og livet på Øyeren».

Utgitt av Flisbyen Forlag.  Pris Kr:  100,-

Lars Leira: «Kara på gara».

Utgitt av Flisbyen Forlag.  Pris Kr:  50,-

Håkon Tysdal, Andreas Bøhler og Amund Ruud:

«Arbeidsplassene som forsvant».

Utgitt av Enebakk historielag 2012. Pris: Kr 250,-

2012_bok_arbeid

_______________________________________________________________________

Ragnhild Jølsens «Ve’s mor». Lest av Ane Hoel. Lydboka er et samarbeid mellom Enebakk historielag og Lydbokforlaget. Pris: Kr 300,- Nå kr 30,- (Restopplag)  For medlemmer: Kr 200,_ Nå Kr. 20,- (restopplag)

lydbok_forside_middels

______________________________________________________________________

Ulf Oppegaard: «Igna». En historisk vandring langs elva som ga navn til bygda Enebakk. Utgitt av Enebakk historielag 2008. Tegninger og rettelser er gjort av forfatteren selv. Heftet ble første gang utgitt i 1964. 36. sider. Pris: Kr 100,- For medlemmer: Kr 75,-

IGNA_omslag_liten

Ulf Oppegaard var en av lagets stiftere og en svært aktiv nestleder gjennom mange år. Hans kunnskap om Enebakk var stor og han utga flere lokalhistoriske bøker om forskjellige emner. Disse bøkene er i dag uverderlige kilder til kunnskap om bygda i tidligere tider.

______________________________________________________________________

Håkon Tysdal: «Fra Ign til Fontana Di Trevi – en reise gjennom Ragnhild Jølsens siste leveår». Utgitt av Enebakk historielag 2008. Foto: 160 sider. Stivbind.

publikasjon_tysdal_liten

Bka er nå tilgjengelig på følgende steder:

Tanum bokhandel, Norli bokhandel, Libris bokhandel, Bokkilden, Akademika, Ark bokhandel, Sørbok, Bok og media og Haugen bok, post: niels@enebakkhistorielag.no eller pr. post: Enebakk historielag, Lillestrømveien 801, 1912 Enebakk.

Boka koster kr 300,-. For medlemmer i Enebakk historielag koster den kr 200,- og for medlemmer i Romerike historielag kr 230,-. Porto tilkommer utenfor Enebakk kommune.

______________________________________________________________________

Bygdebøkene:

I 1966 ble det inngått avtale mellom bygdeboknemda, redaktør Birger Kirkeby og hans assistent Rolf Eid. I årene som fulgte besøkte Eid de fleste av bygdas gårder og en rekke småbruk for å samle inn stoff til den planlagte bygdehistorien. Birger Kirkeby deltok også i dette arbeidet. Den første bygdeboka var gards- og slektshistorie for Stranda og nordre del av Kirkebygda. Den så dagens lys i 1981. Tre år senere kom bind to som omhandlet gards- og slektshistorie for vestre og søndre del av Kirkebygda og Hammeren med Skåka. Til slutt, i 1991, kom bind tre som omhandlet gards- og slektshistorie for Dalefjerdingen, Ytterbygda med Brevikkroken og Rausjø. Bygdebøkene er utgitt av Enebakk kommune og er til salgs på Enebakk bibliotek, Enebakk kommunale servicetorg eller bestilles fra Enebakk historielag.

bygdeboka

Birger Kirkeby: Enebakk bygdebok – Gards- og slektshistorie for Enebakk i 3 bind.

Utgitt av Enebakk kommune 1981 – 1991.

Bind I – Stranda og nordre del av Kirkebygda. Utgitt 1981. 621 sider.

Boka koster kr. 400,-

Bind II – Vestre og søndre del av Kirkebygda og Hammeren med Skåka. Utgitt 1984.

689 sider. Boka koster Kr. 400,-

Bind III – Dalefjerdingen, Ytterbygda med Brevikkroken, Rausjø. Utgitt 1991. 838 sider.

Boka koster kr. 500,-

_______________________________________________________________________

Gammelt fra Enebakk

Håkon Heiås:

– hva bygdetunet kan fortelle. Utgitt av Enebakk bygdetunutvalg 1981. Foto: Ellen Nicolaysen. 64 sider. Heftet. Beskrivelse av bygningene på bygdetunet og en rekke av gjenstandene som befinner seg der.

Boka koster kr. 75,-

bok_heias    Boken kan leses her:

_______________________________________________________________________

ULF OPPEGAARD (1911 – 1995)

ulf_oppegaard_liten

Ulf Oppegaard var en av lagets stiftere og en svært aktiv nestleder gjennom mange år. Hans kunnskap om Enebakk var stor og han utga flere lokalhistoriske bøker om forskjellige emner. Disse bøkene er i dag uverderlige kilder til kunnskap om bygda i tidligere tider.

«Gamle bruksgjenstander» (1983)

Utgitt av Enebakk historielag i samarbeid med Enebakk bygdetunutvalg.

48 sider. Innbundet. Illustrert av forfatteren selv. «For hundre år siden – eller deromkring blev nesten alt som skulle brukes på gården lavet der. Det aller meste i tre. Når man får se noe av dette – studerer man ofte på hvad det har vært brukt til, og hvad det heter». Boka koster kr 100,-

bok_oppegaard_83

«Enebakkvassdragene og virksomheten der» (1989)

Utgitt på eget forlag. Boka er Utsolgt.

husker_liten

«Litt av hvert som jeg husker det: 1915 – 1990 (1990)

Utgitt på eget forlag. Boka er utsolgt.

_______________________________________________________________________

ASBJØRN GRAN

«Gammel tømmermerker» (1990)

Utgitt på eget forlag. 26 sider. Heftet er utsolgt.

gran1_liten

«Dagbøkene fra slepebåten S/S Rauma på Øyeren i årene 1899-1900» (1990)

Et samarbeid med Anton Kristiansen. Utgitt på eget forlag. 19 sider. Heftet er utsolgt!

«Dagbøkene fra slepebåtene S/S Øieren og Glommen på Øyeren i årene 1912-1913» (1990). Et samarbeid med Anton Kristiansen. Utgitt på eget forlag. 22 sider. Heftet er utsolgt!

gran3  Heftet kan leses her:

«Rutebilvirksomheten i Enebakk 1920-1950» (1993)

Utgitt på eget forlag. 67 sider. Boka er utsolgt!

rutebilHeftet kan leses her:

______________________________________________________________

N.P. Krogsbøl: Enebak i gamle dage.

Utgitt av Enebakk historielag 1990. 46 sider. Heftet. Boken er en samling artikler fra avisen «Akershus», skrevet av Enebakkingen N.P. Krogsbøl (ca 1840-1928) etter at han emigrerte til Amerika. Artiklene er hans erindringer fra sin ungdoms bygd Enebakk før 1870-årene, nedskrevet 1921-1922.

Boka koster kr 50,-

bok_krogsbol Heftet kan leses her:

_______________________________________________________________________

Knut Grinde: Enebakk kirke (2. utgave 1996). Utgitt på eget forlag. 72 sider. Heftet ble opprinnelig utgitt i 1987. Heftet koster kr 100,-

grinde2

_______________________________________________________________________

BARTHOLD A. BUTENSCHØN (1904 – 2001)

butenschon_portrett_stort

«Enebakk i historiens lys – Enebakk historielag de første 40 år». (1987) Utgitt av Enebakk historielag. 117 sider. Heftet. Barthold Butenschøn var formann i Enebakk historielag fra starten i 1955 og frem til 1987. Hvem kunne oppsummert historielagets første 40 år på en bedre måte enn ham?

Boka koster kr 75,-

bok_jubileum

_______________________________________________________________________

Dr. N.R. Aas: Enebakk Herred – et bidrag til en bygdehistorie. Utgitt av Enebakk historielag 2005. 112 sider. Illustrert. Innbundet. N.R.Aas var distriktslege i bygda, og her har han skrevet om viktige sider av bygdesamfunnet; om jord og skog, om eiendomsforhold, næringsvirksomhet, håndverk og industri, om handel, om veistell, skole, kirke og presteskap. Også kirkesangerne har fått sin plass. Det har også fattigvesen og sunnhetsforhold. Her hadde distriktslegen naturlig nok spesiell kunnskap. Boken ble første gang utgitt i 1927. Boken er nå trykket opp i faksimileutgave.

Boka koster Kr 240,-

bok_aas

_______________________________________________________________________

TROND BURUD

«Opplevd og hørt i Rausjø» (1992). Utgitt på eget forlag. Boka er utsolgt!

burud1_liten

«Vandring i Østmarka naturreservat» (1997). Utgitt på eget forlag.

Boka koster kr 75,-

_______________________________________________________________________

KASPARA MØRK (1904 – 1985)

Kaspara Mørk ble født på gården mellom-Borud i Enebakk i 1904 og utga flere bøker. Hun var også en skattet foredragsholder.

«Solstrimler» (dikt, 1973). Utgitt på landbruksforlaget.

«Sommer over yrket» (dikt, 1975). Utgitt på Landbruksforlaget AS.

kaspara

«Andre tider» (1979). Utgitt på Dreyers forlag AS.

Stivbind. 122 sider. Boken koster kr 100,-

Denne boken er i en viss forstand et pionerverk når det gjelder å beskrive bondesamfunnet i de siste par tiår av attenhundretallet og godt og vel forbu århundreskiftet. Alle som er interresert i bygdenes og bondesamfunnets utvikling, i språkdrakten, trafdisjonene, og i mulighetene for å bevare og dra nytte av av det beste av dette i tida framover, har grunn til å være takknemmelig for denne boken.

«Tida går» (1981). Utgitt på Dreyers forlag AS.

«Røsslyng» (1982). Dikt i utvalg.

______________________________________________________________________

ROY GUDMUNDSEN

«En jul for lenge siden» (2001). Utgitt på Landbruksforlaget AS.

jul

_______________________________________________________________________

Fladebye Journalene

Fladeby journalene Boken kan leses her:

Enebakk Landbrukslag 100år.

Enebakk Landbrukslag Boken kan leses her:

…. Til toppen