Lensmannsgården 1920

1920

Eiendomsinformasjon
0229-107/5 Tingvoll
9.75285° N, 11.14204°E
620315.58      6625799.60
Lillestrømveien 707, 709
Her finner du Tingvoll på kartet