59.80533° N, 11.01447°E

Her finner på Trallbø på kartet