Plass i bruk i 1711. Nedlagt i 1890-åra

59.69787° N, 11.18977°E

Her finner du Stallerud på kartet