Sverre smed

FOSS LANDHANDLERI LANDHANDEL 1954

sverreshus2

Huset er i dag dessverre revet.

Her finner du Sverre smed’s hus på kartet.

Huset til Sverre ligger ved Tangenelvas utløp i Mjær. Sverre Svendsen Haug (1904-1996) er nok bedre kjent som Sverre Smed.

Han var smed som faren Sigvart, inntil virksomheten opphørte på 1950-tallet. Sverre er blitt kalt «den siste bygdeorginal i Ytterbygda». Han var en omstridt, men belest mann. Han har donert alle sine smieredskaper til Enebakk bygdetun, samt en stor og unik boksamling. Sverres hus ble bygget ca. 1912 og det sies at huset står på en gravhaug. Tidligere var det både teglverk, låve og flere uthus på stedet, men disse er revet. Enebakk kommune rev smia på 1990-tallet. Huset som egentlig bærer navnet Haug ble kjøpt fra Enebakk kommune i 1923 av Sverres far. Sigvart Svendsen fra Mellom-Gjevelsrud. Etter Sverres død i 1996 har huset stått tomt og er nå jevnet med jorden.

Sverre smeds far

Sverres far

Sverre (smed) Svendsen     0229-367-0001

Sverre som ung gutt.

Sverre smed

Og som moden mann

Sverre Svendsen «Smed» (bruker også navnet Haug), 229 Enebakk, født 1904, intervjuet 10.7.1985. Samme dag besøkt Enebakk bygdetun som han har skjenket gaver i 1982 og 1983. (om dette i notat av Håkon Heiaas).

Smieredskaper han har gitt stammer fra hans fars smie. Hans far, Sigvard Svendsen f. 1880; var faglært, gikk i lære i 5 år hos smedmester Eriksen. Hans bestefar, Anton Svendsen, eide Mellomgården Gjevelsrud, 229 Ytre Enebakk, han var gårdbruker og slakter. Faren døde i 1969, 88 Ar gammel. Det nåværende hus bygget han i 1912. Slekten Svendsen er fra Jondalen. Hans mors slekt var fra Finnskogene i Solør. Etter Sverre «Smed» var smiedrift innstilt i 50.årene. Siden levde han på «formuen» som han sier.

Sverre begynte påsmia i 1918. Da var han 14 år gammel. Svendsens smie ble lokalt kalt «Bjerkesmia», – det var 2 smier i Ytre Enebakk på den tiden.

I en periode etter krigen påsto han det var 8 ansatte på smia, dette stemmer ikke med uttalelsene av fru Bakke og andre lokal-kjente personer (Ole Weng og Torstein Guslund). De mener det hovedsakelig var far og sønn.

Redskapene han peker ut som laget av hans far er mer forseggjort, det han laget selv er enkelt som han sier for «å spare arbe», men noen av redskapene fra hans hånd fra slutten av 30-årene er av god form og kvalitet.

Av små gjenstander kan han peke tilbake noen til sine foreldres hjem. Nips kjøpte han selv i 1920-30 Arene. I 1920-Arene en serie av hvit biscuitfigurer som han mente var fine å se på. Han påstår han ikke kjøpte noe som heist etter 1950, da han ikke har vært i byen.

Han er glad i nips og liker A lese. Han laget mange avisutklipp-bøker, men samlet ikke utklippene etter innhold. Hjemmet hans som barer preg av «typisk «mannfolkrot» og mangel på stell er fullt av bøker av alle slag, også nyeste leksika og bokklubb-bøker.

Han liker å prate, men klarer ikke å holde seg til et emne. Han husker mye, men selektivt. Sverre «Smed» er en bygdeorqinal som gjennom tidene har vært utsatt for mobbing. Har også nasjonal-sosialistiske sympatier.

Informanter:

Sverre «Smed» og fru Bakke, Kirkebygda, (tlf. 92 42 35) hans

søskenbarn.

Torstein Guslund f. 1918, pensjonist, 229 Enebakk. Ø. Guslund, 123/1 og Ole Wenq,f. 1911  Gbr. V Weng 229 Enebakk 120/1