Skøyen Gård 12 08 1949

SKØYEN MED BRYGGA GÅRD 1956

Her finner du Skøyen gård på kartet. 

På Skøyen var det en brygge som tidligere var hoved ferdselsåren til Lillestrøm og Enebakknesset som den gang var en del av Enebakk kommune.