Sang til Enebakk.

Mel.: Det er min sjel en frydfull trang.

 

Blandt Norges bygder fjern og nær

vi Enebakk vil minnes,

det er vår bygd, vårt hjem er her

mer kjært et sted ei finnes.

Her vokser skogen rank og skjønn

ved rydning trives engen grønn,

er jorden tung, den gir oss lønn

mens skjebnetråde spinnes.

 

Her slekt på slekt har vokset opp

og sine hjem har bygget,

mens solen steg bak åsens topp

og høie graner skygget.

Hvem teller vel de mange tak

med plog og harv, med øks og sag

ved sommertid og vinterdag

å få sitt hjem betrygget.

 

Vårt hjem det ligger hjertet nær

et sted som intet annet,

ved dag, i kvellsols milde skjær

med stråler over vannet.

Vår kirke, mange hundre år,

som med sitt spir mot himlen står,

ja fossens dur som til odd når,

er sang til fedrelandet.

 

Det gir oss trygghet, at vi vet

at her har våre fedre

engang sitt arbeide lagt ned

vi deres minne hedre.

Du gamle bygd ved Øierens bred

må vi.få lov å være med

å bygge videre i fred,

gå fremad og forbedre.

 

5å vern Gud vår kjære bygd

med hus og skog og lier,

sign folkets stræv, giv fremtids trygd

lys gjennom alle tider.

Giv samhold under dagens strid,

giv kraft og mot i nedgangstid,

vår horisont mer klar og vid,

jo lengere det lider.

 

M. Vellesen.