Nordli Gård Dalefjerdingen 05 07 1961

Nordli Dalefjerdingen

Eiendomsinformasjon
0229-63/1 Nordli
59.74132° N, 11.04429°E
622981.81      6622413.26

Årsrudveien 2

Her finner du Nordli på kartet