Norderhov landhandleri i 1906 hvor min farfar, Christian Peckel var bestyrer en periode. b

Norderhov landhandleri i 1904 hvor Christian Peckel var bestyrer en periode. Hans kone Mina bak til høyre, ei barnepike med minstebarnet Helge , de to småjentene er Thora og Ingeborg. Bak varekista en av Birkelundsbrødrene. Christian med hatt forhandler med en selger.

Anton og Mathea Birkelund med deres barneflokk, 15 i tallet. Det er antakelig enda litt eldre. Min farmor, Mina, ytterst til høyre.

Anton og Mathea Birkelund med deres barneflokk, 15 i tallet.

Norderhaug 3

Norderhaug 4

Norderhaug- Arbeiderboliger- Pakkhus- Karlsegården før 1886 0229-001-0013

Her finner du Norderhaug på kartet.