59.76159° N, 11.19426°E

Her finner Lystad går på kartet.