Kopås ligger høyt med utsikt over østre del av Ytterbygda ned mot nordenden av Mjær.

Kanskje er det denne beliggenheten som har gitt stedet navn, altså av kope, glane, se.

Rygh foreslår i Norske Gaardnavne tolkningen liten dal,  liten hulning,  av kopa.

Dette kan passe vel så bra som kope, se, for det går en liten dal nordøstover fra eiendommen.

I  denne dalen går idag riksveien nordover til Kirkebygda.

Kopås Doktorgården 23 09 1948

1948

 

Kopås 1918

1918

Distriktslege Benneche, kjøpte Kopås og Enga for Kr. 7200,-  i 1884.

hans etterfølger Henrik Krenkel Jelsdrup  i 1912  overdratt til Enebakk kommune på visse betingelser.  N.R. Aas ble arvtaker av stillingen frem til 1917 da han flyttet til Vestlandet       

Denne bygningen var tidligere en treoljedestillasjonsfabrikk i Ekebergdalen.

Bygningen brant i 1917

Kopås 2

1989

Denne nye bygningen  ble satt opp 1919.

Doktorgården
Eiendomsinformasjon
0229-103/3 Kopaas og Engen
59.73053° N, 11.10833°E
618604.65    6623200.83

Kopåsveien 1, 3, 7

Her finner du Kopås på kartet