59.75688° N, 11.15734°E

I Fosserbakkene ble det arrangert hopprenn, «Gubberenn»

Her finner du Fosserbakken på kartet.