Post 1b2

59.76458° N, 11.14436°E

Postkontoret lå den gang hvor legekontoret nå ligger.(se kartet)

TIL POSTKUNDENE VED ENEBAKK UNDERPOSTKONTOR (1976)

Enebakk poståpneri, som det den gang het, ble opprettet 21. november 1851. I 1853 ble Lars Jensen ansatt med en årlig lønn på 8 spesidaler. Senere overtok kirkesanger Gubberud og etter ham gårdbruker Theodor Oppegård. Deretter fulgte August Bernhard Vallentin Andersen, kirkesanger og lærer Vellesen og så hans datter Martha Velles. Fra 1. juni 1938 overtok kjøpmann Leif Bakke, som fremdeles er poststyrer i 1976.

Enebakk underpostkontor flyttet inn i nye og tidsmessige lokaler i herredshuset den 15.juni 1970. Fra 1938 – 1970 var postlokalet i Bakkes forretning. Før denne tid var poståpneriet bl.a. stasjonert på gården Tobøl i nærheten av kirken.

Som en kontrast til dagens postførsel med 3 postutvekslinger pr. dag, ble det den 31.mars 1851 vedtatt å opprette en ukentlig bipostrute mellom Skedsmo og de nye poståpneriene Fet og Enebakk. Virksomheten tok til 21.november 1851. Posten ble til å begynne med befordret av 6 vernepliktige mannskaper.

I tiden 1870 – 1884 kan vi se at posten er fraktet med dampskip på Øyeren mellom Lillestrøm og Enebakk. I vinterhalvåret ble posten fraktet med hest 2 gan­ger ukentlig fra/til Christiania over Ytre Enebakk.