Bråtendammen ligger like ved Mjær stadion i Ytre Enebakk og har en spennende historie. Her har det trolig vært demning siden slutten av 1300-tallet. Demningen ble gradvis ødelagt av flom frem mot 1970-tallet. Gjennom et samarbeid mellom private, kommunale, fylkeskommunale og instanser ble dammen rehabilitert og sto ferdig i september 1992. IL Driv sto bak organiseringen av det praktiske arbeidet.

Bjerkevassdraget er et av tre viktige vassdrag i Ytre Enebakk og har hatt stor betydning for bygdas fremvekst gjennom århundrene. Langs dette vassdraget lå det tidligere sagbruk, damanlegg og annen industrivirksomhet. I dag er det gamle damanlegget ved plassen Bråten restaurert og området rundt satt i stand til en mini-amfi scene. Her finner man naturskjønne omgivelser og lokalhistorie.

bråtendammen

59.72708° N, 11.06338°E

615867.56N   6622649.49E

Her finner du Bråtendammen på kartet